Yasin Suresi'ni Küçük Hatim Yada Büyük Hatim Yapmanın Kısa Yolu

Yasin Suresi'ni Küçük Hatim Yada Büyük Hatim Yapmanın Kısa Yolu

30 Haziran 2018

Yasin Suresi’ni Küçük Hatim Yada Büyük Hatim Yapmanın Kısa Yolu  Pirân-ı İzâm Yâsin-i Şerif sûresini okurken şu şekilde okunursa 41 Yasin-i şerif yerine geçtiğini buyurmuşlar: 1- 1.Ayet-i Kerime 7 defa “Yaâsin”  يس 2- 38. Ayet-i Kerimenin 2. Kavl-i Şerifi 14 defa “zelike takdirul azizil alim” ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 3- 58.Ayet-i Kerime 16 defa “Selâmun […]

Devamını Oku
Bilinmesi Gereken ismi Azamlar ve Duaları

Bilinmesi Gereken ismi Azamlar ve Duaları

27 Haziran 2018

Bilinmesi Gereken ismi Azamlar ve Duaları   Fahreddin er-Razî, İslam alimi, fizikçi ve müfessir. Künyesiyle beraber adı ‘Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî’dir. Babası da büyük bir Horasan alimiydi ve ilk eğitimini ondan aldı. Kitaplar: Tafsir al-Kabir, Muhassal, Allah’ın Aşkınlığı,  Etkilendiği kişi: Gazzâlî, Şafii, İbn-i Sina, Ebu’l-Berekât Bağdâdi  Fahruddin er-Razi, İsm-i A’zam’ın hangi isim olduğu konusundaki baslıca görüşleri […]

Devamını Oku
işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma

işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma

27 Haziran 2018

işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma  Er-Rafi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Rafi’dir. Dilediğini nasıl aşağılara indiriyor ve zelil ediyorsa, dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına oturtabilir. Cenab-ı Mevla, bu ism-i şerifiyle müminlerin cennetteki derecelerini yükseltir. Onları hem dünyada […]

Devamını Oku
Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma

Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma

27 Haziran 2018

Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma  “Yâ Müteâlî Yâ Allah”  Bu ismi şerif, günde 551 kez zikredildiğinde istediği mevkiye gelmek için ve yücelmek için vesile olacaktır. Ya Müteali ismini devamlı zikreden kişi salaha erdiği gibi, her bakımdan güçlenir ve kuvvetlenir Bunun yanı sıra makam ve mevkisi de yükselir, istekleri geri çevrilmez. EL-MÜTEALİ Aşkın, […]

Devamını Oku
Duaya Başlamadan Okunduğunda Çok Etkili Olan ismi Azam

Duaya Başlamadan Okunduğunda Çok Etkili Olan ismi Azam

27 Haziran 2018

Duaya Başlamadan Okunduğunda Çok Etkili Olan ismi Azam  Duaya başlamadan önce سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Subhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab. Manası: karşılıksız bolca veren o yüce ve hatta en yüce olan rabbimi (bütün noksan sıfatlardan) tesbih ederim أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم. Es-elüke bismikel a’lel eazzil ecellil ekrem Manası: Ey Allah ben senden […]

Devamını Oku
Adet Gören Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?

Adet Gören Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?

23 Haziran 2018

Adet Gören Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?  Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey […]

Devamını Oku
Duaya Dair Bilinmesi ve Mutlaka Okunması Gereken Bilgiler

Duaya Dair Bilinmesi ve Mutlaka Okunması Gereken Bilgiler

23 Haziran 2018

Duaya Dair Bilinmesi ve Mutlaka Okunması Gereken Bilgiler  Sözlük anlamı ile dua “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” demektir. Dini bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a halini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. […]

Devamını Oku
Duanın Kabul Olduğu Vakitler

Duanın Kabul Olduğu Vakitler

22 Haziran 2018

Duanın Kabul Olduğu Vakitler  Duânın kabulünün ümit edildiği vakit tam belirli olmayıp, muhtelif vakitler arasında bulunmaktadır… Sa’deddîn ibn-i Deyrî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh, tefsîr, kelâm âlimlerinin büyüklerindendir. 768 (m. 1367)’de Kudüs’te doğdu. 867 (m. 1462)’de Mısır’da vefât etti. Buyurdu ki: Duânın kabul olduğu vakitler: Duânın, şu vakitlerde daha çok kabul olacağı ümit edilir. Kadir gecesi, Arefe günü, […]

Devamını Oku
Salavat Okumanın Faydaları ve Faziletleri

Salavat Okumanın Faydaları ve Faziletleri

22 Haziran 2018

Salavat Okumanın Faydaları ve Faziletleri  “Bir kimse günde 500 defa bana salât okursa, ebediyen fakirlik görmez, günahları affedilir.” Abdurrahmân ibn-i Attâb Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi olup, 433 (m. 1041)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 520 (m. 1126)’de orada vefât etti. “Şifâ-üs-sudûr” isimli kitabında buyuruyor ki: Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Kıyamet gününde derecesi bana en […]

Devamını Oku
Mukatil Bin Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri

Mukatil Bin Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri

22 Haziran 2018

Mukatil Bin Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri  MUKĀTİL b. SÜLEYMAN (مقاتل بن سليمان) Ebü’l-Hasen Mukātil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî (ö. 150/767) Kur’an’ı baştan sona kadar tefsir eden ilk müfessir. Belh’te muhtemelen 80 (699) yılı civarında doğdu. Bu şehirde yetiştikten sonra bir süre Merv’de yaşadı. Emevîler’in Horasan valisi Nasr b. Seyyâr’ın kumandanlarından Selm (Sâlim) […]

Devamını Oku