Hz Zekeriya'nın Duaları

Hz Zekeriya’nın Duaları

19 Nisan 2018

Hz Zekeriya’nın Duaları  Hz Zekeriya ‘nın Duası; Hz. Musa ile Hz. Harun’un babası olan İmran’ın hanımı hamile kalınca, “Rabbim! Karnımdakini sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et, şüphesiz

Devamını Oku
Hz Süleyman'ın Duaları

Hz Süleyman’ın Duaları

19 Nisan 2018

Hz Süleyman’ın Duaları  Hz Süleyman ‘ın Duası : Kuş ve karınca dilini bilen, hükümdar peygamberlerden biri olan, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan ordusu bulunan, Davud peygamberin oğlu Süleyman (a.s.), ordusu ile karınca

Devamını Oku
Hz Muhammed

Hz Muhammed’in Duaları

19 Nisan 2018

Hz Muhammed’in Duaları  Peygamberimizin Duası ; Miladî 571 yılında Mekke’de dünyaya gelen, 610 yılında peygamberlik ile görevlendirilen, 13 yılı Mekke’de 10 yılı Medine’de olmak üzere 23 yıl peygamberlik yapan Peygamberimiz (s.a.s.),

Devamını Oku
Koruyucu Dua, Şifa için Ayat-ı Hırz

Koruyucu Dua, Şifa için Ayat-ı Hırz

18 Nisan 2018

Koruyucu Dua, Şifa için Ayat-ı Hırz  Ayat-ı Hırz Nedir : Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla okunan ayetlere de “Hırz Ayetleri”

Devamını Oku
Hastalıktan Kurtulma ve Sağlık Duası

Hastalıktan Kurtulma ve Sağlık Duası

18 Nisan 2018

Hastalıktan Kurtulma ve Sağlık Duası  Sağlık ve Afiyet Duası Okunuşu : “Allahümme innî es’elüke-ssıhhate velâfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn“. Sağlık ve Afiyet Duası Anlamı : (Yâ Rabbi,

Devamını Oku
Af ve Mağfiret Duası

Af ve Mağfiret Duası

18 Nisan 2018

Af ve Mağfiret Duası  Af: Günaha ceza vermemektir. Mağfiret ise: tamamen örtmektir. Bazı zaman bir günaha ceza verilmekten vazgeçilir ama günah açıklanır ve yüze vurulur. İşte bu aftır. Mağfirette ise, günah

Devamını Oku
Hafıza Kuvvetlendiren ve Zeka Geliştiren Dua

Hafıza Kuvvetlendiren ve Zeka Geliştiren Dua

17 Nisan 2018

Hafıza Kuvvetlendiren ve Zeka Geliştiren Dua  Unutmamak ve Anlayış Kabiliyeti İçin Okunacak Dualar (YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ) İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur. Gökleri, yeri ve her şeyi

Devamını Oku
Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar

Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar

17 Nisan 2018

Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar  Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ

Devamını Oku
Nazar ve Rukye Ayetleri

Nazar ve Rukye Ayetleri

17 Nisan 2018

Nazar ve Rukye Ayetleri  RUKYE ŞİFA AYETLERİ Fatiha Suresi   Bakara Suresi: 1, 2, 3, 4, 5 / 163, 164 / 255,  256,  257 / 284, 285,  286. ayetler Ali İmran

Devamını Oku

Rızk Genişliği ve Zenginlik için Dua (Ashab-ı Kehf)

16 Nisan 2018

Rızk Genişliği ve Zenginlik için Dua (Ashab-ı Kehf)     Ashâb-ı Kehf’in isimlerinin havâssı hususunda âlimler şunları söylemişlerdir (İmam Nisâbûrû rahmetullahi alyeh bunlardandır): – Rızkın celbini isteyenler Ashâb-ı Kehf’in isimlerini yazıp

Devamını Oku