Birlik Beraberlik ve Huzur için Dua Terkibi

Birlik Beraberlik ve Huzur için Dua Terkibi

100 Estağfurullah el AZİM

“Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim .”

Her türlü sıkıntıdan , düşmandan , tehlikeden korunmak için SALAVAT…
BUNU BAŞINDA VE SONUNDA 10 KEZ OKUYALIM…

“Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya ıddeti ınde şiddeti. Ve ya ğavsi ınde kürbeti. Ve ya harisi ınde külli musiybeti. Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti. ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn. Velhamdülillahi rabbil alemiyn..”

Resulullah (s.a.v) Efendimizin düşmanla karşılaştığında ki duası..
[Bismillâhirrahmânirrahîm.]
10 kez…….
“Allahümme,münzile’l-kitâbi ve mücriye’s-sehâbi ve hâzime’l-ahzâbi ihzimhüm vensurnâ aleyhim.”
“Ey kitabı indiren,bulutları yürüten,orduları bozguna uğratan Allah’ım! Onları hezimete uğrat ve bizi onlara muzaffer klı!.”
100 kez…….
“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahrıcnî muhrece sıdkin ve’c-allî min ledünke sultânen nasîrâ.”
(-17/ İSRÂ-80:
‘Rabbim, dürüst olarak yiğitçe girilmesi gereken yere, emniyetle girmemi sağla. Dürüst olarak yiğitçe çıkılması gereken yerden emniyetle çıkmamı sağla. Bana kendi katından yardımcı bir güç, beni destekleyen bir devlet, bir iktidar ver..-)

100 kez….“Ya FETTAH , Vallahu galibun alâ emrihi…Kün fe yekün….”
Bismillâhirrahmânirrahîm.
15 kez……… “Yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân,yâ Ğufrân, yâ Sultân, yâ Burhân, yâ Musteân, yâ Kerîm, yâ Hayyu yâ Kayyûm, yâ Muğîsü ve yâ Ğiyâse’l-Müstegîsîne ağisnî. Yâ Mucîbe’l-Muztarrin hallisnî, yâ mücîru ecirnî bi-lutfike ve keremike bi-câhi Seyyidinâ Muhammedin aleyhi’s-salât-ü ve’s-selâm.”

50 kez……“Yâ Hüve, yâ men Hüve, yâ men lâ Hüve illâ Hüve” okuyup gönlünce dua et…

10 Salavat ……“Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya ıddeti ınde şiddeti. Ve ya ğavsi ınde kürbeti. Ve ya harisi ınde külli musiybeti. Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti. ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn. Velhamdülillahi rabbil alemiyn..”
1 fatiha
3 ihlas
1 felak
1 Nas