Bu Duayı Sabah Akşam Okuyana Hiç Zarar Gelmez

Bu Duayı Sabah Akşam Okuyana Hiç Zarar Gelmez

Osman b. Affan (r.a)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Herhangi bir kul, her günün sabahında ve her gecenin akşamında üç defa:

 

Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil ardı ve lâ fis-semâi ve hüves-Semî’ul-Alîm.”

(O Allah’ın adıyla ki, O’nun adının yanında ne yeryüzünde, ne de gökte, hiçbir şey zarar veremez; O her şeyi işiten ve bilendir.)

derse ona hiçbir şey zarar veremez.”