Can Sıkıntısını Def Eden Dua

Can Sıkıntısını Def Eden Dua

La ilahe illallahu Alimul Hakim, la ilahe illallahu Rabbül arşil azim. Ya Hayyü ya Kayyumu birahmetike estağısü.

Allah’tan başka ilah yok. Ancak Alim ve Hakim ’dur. O’ndan başka ilah yoktur, ancak arşı azimin sahibi O’dur. Ey Hay ve Kayyum olan, rahmetinle bizi yarlığa.