Cennetin Kapısını Açtıran Günahları Bağışlatan Zikirler

Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallâhi’l-azîm 
Bir kimse günde 100(yüz) defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.

“Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn” Günde 100 – 1000 Adet 

“La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin”

Günde 100 – 1000 Adet diyen,

fakirleşmez, zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da açmış olur.)