Çocuklarımızın Başarılı Olması ve Zekasının Artması için Dua Terkibi

Çocuklarımızın Başarılı Olması ve Zekasının Artması için Dua Terkibi

Evlatlarımızın zekası keskinleşsin derslerinde başarılı olması için uygulama terkibidir.

Aşağıdaki duayı bir bardak suya 3 gün boyunca günde 7 defa okuyalım ve 3 gün boyunca tüketilmesine vesile olalım , inşallah …

Bismillahirrahmanirrahim

Elif lam ra.Kitabün enzelnahü ileyke litühricen nase minezzulumati ilen nuri bi izni rabbihim ile sırateıl azizil hamid.Allahillezi lehü ma fis semavati v amafil ard ve veylün lil kafirine min azabin şedid.Ellezine yestehibbünel hayated dünya alel ahirati ve yesuddune an sebilillahi ve yebğuneha ıveca.Ülaike fi dalalin beıyd.Ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yübeyyine lehüm.Fe yudıllüllahü men yeşaü ve yehdi men yeşa.Ve hüvel azizül hakim.”