Çok Etkili ve Güçlü Şifa Duası

Çok Etkili ve Güçlü Şifa Duası 

Enbiya Suresi 83-84-69-88.ci ayetler…

Önce niyet etmek!.

Allah’ım,

Üzerimdeki Her türlü…

Ağrı, sızı, uyuşmazlık ve nice saymakla bitmeyen fiziksel ve ruhsal problemlerime şifa olması niyeti ile…

Besmele ile başlanır,

Bismillahirrahmanirrahim

Ve eyyube iz nada rabbehu inniy messeniyeddurru ve ente erhamür rahiymin.

Festecebna lehu fekeşefna ma bihi min durrin ve ateynahu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmeten min indina ve zikra lil Abidin. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahiyme.

Festecebna lehu ve necceynahu minel ğamm ve kezalike nüncil mü’minin. AMİN

Anlamı,

Ve Eyyübu’ de an…

Hani Rabbine, muhakkak ki hastalık ve zayıflık bana dokundu ve sen her maniyi ortadan kaldıracak rahmet sahibisin, en merhametlisin.

Biz de ona icabet ettik.Duasını kabul ettik.

Ona dokunanları kaldırdık ve açtık.

Ve dahi…Ona katımızdan bir rahmet ve çalışanlar için bir öğüt ve hatırlatma olmak üzere ehlini ve mislini de verdik…

Dedik ey nar!..

İbrahim’e serin ve selamet OL!…

Biz de ona icabet ettik.

Kendisini gamm’dan kurtardık…

Mü’minleri… (gerekli çalışmaları yapanları)

İşte böyle kurtarırız. AMİN.