Çok Mühim işlerin Kolaylıkla Halledilmesi için Mübin Duası

 Mühim işlerin halli için mubin duası okunmalıdır

Yasin-i Şerif”te 7 yerde “mübin” kelimesi vardır. Bunlar: 12, 17, 24, 47, 60, 69 ve 77, ayetlerdir.

Mubin duası adıyla bilinen bu dua bir çeşit hacet duasıdır. Dünyevi ve uhrevi her türlü dilek ve hacetlerin yerine gelmesi, sıkıntı, keder ve her türlü elemlerin gitmesi için niyet ederek, Yasin Suresi’ndeki, her “mübin” le biten ayetten sonra 3, 5 veya 7 defa bu dua ihlasla okunursa, Allah,dua eden kulunun dileğini yerine getirir.

Yasin-i Şerif okuduktan sonra da bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde duanın, hacetlerin kabulüne vesile olacağı, Cenab-ı Hakk’ın okuyanların her türlü sıkıntı ve kederden kurtaracağı rivayet olunmuştur.
Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Yasin Suresi arka arkaya 4 defa okunmalıdır. Yalnız her “mübîn” ayeti okununca şer defa “Mubîn Duası”okunmalı.

 

 

Sübhânel müneffisi an külli medyün* sübhânel müferrici an kulli mahzun* sübhâne men ceale hazâinehu beynel kâfi ven nun* sübhâne men izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekun* yâ müferriicü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* ferric annî hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin bi rahmetike yâ erhammer râhımiyn*

Manası:”Her borçluyu sıkıntıdan kurtaran,her kederlinin gönlünü sevindren,her tutukluyu kurtaran,bütün gizli şeyleri bilen,bütün hazinelerini lahzada açabilecek duruma getiren,dilediği şeye “ol” deyince hemen oluveren,her şey yed-i kudretinde bulunan ve en sonunda O’na döneceğimiz Cenab-ı Hakk’a hamdü sena olsun.Bütün tesbih ve dualarımız O’na mahsustur.