Düşmanın Şerrinden Korunmak için Dua

Düşmanın Şerrinden Korunmak için Dua

Bismillahirrahmanirrahim,

Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirine ve zulmizzâlimine ve keydil ümerâil hâsidine ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdü lillahi rabbil âlemin.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanın kötülüklerinden beni muhafaza et. Kahredicilerin şerrinden sana sığınırım. Zalimlerin zulmünden vehasetçilerin hasedinden sana sığınırım. Eşkiyaların ve müfsitlerin ve kötü kimselerin fenalıklarının şerrinden sana sığınırım. Alemlerin rabbine hamdü sena ederim.

Açıklama:

Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu dua tecrübe edilmiş dualardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkıyaların baskınından korunmak için bu dua okunmalıdır. Büyüklerimiz bu duayı bu gibi önemli hadiseler anında okumuşlar ve hakka sığınmışlardır.

Düşman Şerrinden Kurtulmak Ayrıca hased edenlerin hasedliklerinden kurtulmak için de yine bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. İlk defa hased eden şeytan olmuş ve bu sebepe Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Hz. Adem’i hazmedememiş, “Ben ateşten, o topraktan yaratılmıştır, ben ondan hayırlıyım.” demek istemiş ve ilk hased kapısını o mel’un açmıştır.

Dünyada meydana gelen kötülüklerin çoğunun hasetlikten meydana geldiklerine şüphe yoktur. Yüce Allah peygamberimize Felak sûresinde Rabbine sığınmasını tavsiye etmiş ve bu sığınmaların sonunda da, “Hased edenlerin şerrinden sana sığınırım, Allahım”demesini istemiştir.