EL-MUKTEDİR

EL-MUKTEDİR

“Otoritesi her şeyde geçerli olan” anlamına gelen “el-Muktedir” ismi celili Kur’anı kerimde üç defa zikredilmiş. Bir defada çoğul olarak getirilmiştir.

Birçok şahıs, kurum, devlet vardır ki kendisi için gerekli güce sahiptir. Ama sahip olduğu gücün farkında değildir. Bazen gücünün farkına varır ama kullanamaz, muktedir olamaz.

Allah (c.c.) hem her şeye gücü yetendir. Hem de O gücünü istediği zaman ve mekanda dilediğine uygulayabilecek otoriteye sahiptir. “Allah her şeye gücü yeten, hükmü geçendir” (Kehf 45)

Cennetteki Melik-i Muktedirin yanında olmanın şartı, müttaki olmaktan geçer. (Kamer 55)

Allah’ın emirlerini yerine getirirken bile ürperen, “sevdiğime layık yapamadım” diye üzülen, içini Hak için, dışını halk için süsleyenler Cennette Rabbin yakını olacaklar.

El-Müktedire iman edenler sahip oldukları gücün farkına varırlar. Var olan gücü kullanırken hiçbir zorbanın zulmünden korkmazlar.