Esma-ül Hüsna ve Faziletleri

Esma-ül Hüsna ve Faziletleri 

1-Ya Allah : Tüm duaları kabul olunur, rızkı artar. 66×66=4356 kez okunur.

2-er Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın (cc) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur. 298×298

3-er Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah’ın (cc) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar. 258×258

4-el Melik : Dünya’da ve Ahiret’te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur. 90×90

5-el Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah’ın (cc) izniyle iyileşir. 170×170

6-es Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur. 131×131

7-el Mü’min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir. 137×137

8-el Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır. 145×145

9-el Aziz : Dünya ve Ahiret’te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz. 94×94

10-el Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur, düşmanlarından intikam alır. 206×206

11-el Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar. 662×662

12-el Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur. 731×731

13-el Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur. 214×214

14-el Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir. 336×336

15-el Gaffar : Tüm günahları af olur, bağışlanır, Allah (cc) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur. 1281×1281

16-el Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner. 306×306

17-el Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur. 14×14

18-er Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah’tan (C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur. 308×308

19-el Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder. 489×489

20-el Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir. 150×150

21-el Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir. 903×903

22-el Basit : Rızkı genişler, mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür, maddi ve manevi dereceleri artar. 72×72

23-el Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur. 1481×1481

24-er Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir. 351×351

25-el Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir. 117×117

26-el Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar. 770×770

27-es Semi’ : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir. 180×180

28-el Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz. 302×302

29-el Hakem : Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur. 68×68

30-el Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir. 104×104

31-el Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur. 129×129

32-el Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler. 812×812

33-el Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz. 88×88

34-el Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar. 1020×1020

35-el Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur. 1286×1286

36-eş Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar. 526×526

37-el Aliy : Dereceleri artar, isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir. 110×110

38-el Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer. 232×232

39-el Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur. 998×998

40-el Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar. 550×550

41-el Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez. 80×80

42-el Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir. 73×73

43-el Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur. 270×270

44-er Rakib : Allah’ın (cc) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur. 312×312

45-el Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez. 55×55

46-el Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar. 137×137.

47-el Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur. 78×78

48-el Vedud : Allah’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır. 20×20

49-el Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez. 57×57

50-el Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar. 573×573

51-eş Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır. 319×319

52-el Hakk : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür. 108×108

53-el Vekil : Allah’ın (cc) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur. 66×66

54-el Kaviyy : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder. 116×116

55-el Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurulur. 500×500

56-el Veliyy : Her işinde Allah’ın (cc) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar. 46×46

57-el Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir. 62×62

58-el Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır. 148×148

59-el Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır. 57×57

60-el Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır. 124×124

61-el Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur. 68×68

62-el Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur. 490×490

63-el Hayy : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür. 18×18

64-el Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur. 156×156

65-el Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir. 14×14

66-el Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır. 48×48

67-el Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır. 19×19

68-es Samed : Allah’tan (cc)başka hiç kimseye muhtaç olmaz. 134×134

69-el Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur. 305×305

70-el Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur. 744×744

71-el Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir. 184×184

72-el Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır. 847×847

73-el Evvel : Bütün duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur. 37×37

74-el Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur. 801×801

75-ez Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener. 1106×1106

76-el Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur. 62×62

77-el Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar. 47×47

78-el Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur. 551×551

79-el Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz. 202×202

80-et Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir. 409×409

81-el Muntakim : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur. 630×630

82-el Afuvv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah (cc) bütün günahlarını affeder. 156×156

83-er Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez. 287×287

84-Malik ül Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz. 212×212

85-Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hallolur. 1100×1100

86-el Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir. 209×209

87-el Cami’ : Küsleri birleştirir, karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir. 114×114

88-el Ğaniyy : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir. 1060×1060

89-el Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, umulmadık yerden rızkı gelir. 1100×1100

90-el Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur. 161×161

91-ed Darr : Düşmanları cezalandırır. 1001×1001

92-en Nafi’ : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar. 201×201

93-en Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır. 256×256

94-el Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir. 20×20

95-el Bedi’ : Çalıştığı işte Allah’ın (cc) yardımıyla yükselir. 86×86

96-el Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur. 113×113

97-el Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar. 707×707

98-er Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur. 514×514

99-es Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.