Ettehıyyatü ( Tahiyyat ) Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehıyyatü ( Tahiyyat ) Duası Okunuşu ve Anlamı  

Ettehıyyatü ( Tahiyyat ) Duası Okunuşu ve Anlamı
Ettehıyyatü ( Tahiyyat ) Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat duası tüm namazlarda birinci ve ikinci oturuşlarda okunması gereken bir duadır. Duanın arapçasından öğrenilmesi gerekir. Şayet arapça okuma bilmiyorsanız türkçesinden ezberlerken mutlaka bilen bir kişiye ezberinizi kontrol ettiriniz…

okunuşu: Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

Anlamı: “Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allâh’a mahsustur. Ey Peygamber, selâm ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selâm bizlere ve Allâh’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakînen bilirim) ki, Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” (Ebû Davud, Salât, 182. I, 591)