Gece Yıldız Kayınca Okunacak Dua

YILDIZ KAYINCA OKUNACAK DUA 

Geceleyin nadiren de olsa açık bir havada gökyüzünü seyrederken, milyon hatta milyarlarca  yıldızın oluşturduğu muhteşem manzaranın içinden bir yıldızın parlak bir çizgi çizerek kayıp gittiğini muhakkak görmüşsünüzdür.

Yıldız Kayması dediğimiz olayı Allah, Mülk Suresi 5. Ayet’inde şöyle açıklıyor:

Andolsun ki biz, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık.”

İbni Mesud (r.a.) anlatıyor:

Yıldız kayınca okunacak dua

Mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh*

Yerinden kayan yıldıza bakmamak ve (bu duayı) okumakla emrolunduk.”

Mülk Suresi 5. Ayet’inde anlatılan bu olay Hicr Suresi 15, 16 ve 18’inci ayetlerde şu şekilde anlatılmıştır:

Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakıp temâşa edenler için onu süsledik. Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir ateş alevi düşmüştür.”

Yıldız kayınca okunacak dua nedir,bu dua ne zaman ve nasıl okunmalıdır ?