Geçim sıkıntısı duası (Mustafa Karataş)

Geçim sıkıntısı duası (Mustafa Karataş)

Okunuşu: ” Bismi’l-lahi ala nefsi ve mali ve dini.Allahümme raddini bi-kazaike ve barik fi fima kuddire li hatta la uhibbe ta’cile  ma ahharte ve la te’hire ma accelte.”

Anlamı: ” Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla istiyorum. Allah’ım! Beni kazana razı kıl, benim için takdir edileni bana bereketli kıl ki, senin geciktirdiğini hemen istemeyeyim, hemen verdiğini de geciktirmiyeyim.”

Kaynak: En güzel dualar(Mustafa Karataş)