Gideni Geri Getirme Dua Terkibi (Sevdiğin, eşin, evladın)

Gideni Geri Getirme Dua Terkibi (Sevdiğin, eşin, evladın)
Gideni Geri Getirme Dua Terkibi (Sevdiğin, eşin, evladın)

Haftanın herhangi bir günü, herhangi bir saatte, kıbleye doğru dönmeli ve ayakta iken gözlerinizi kapatarak ellerinizi gökyüzüne kaldırıp

7 kez Bismillahirrahmanirrahim derken aynı zamanda niyetinizi düşünün.

Gözlerinizi açıp dizüstü çökün ve yine ellerinizi gökyüzüne kaldırıp 7 defa Duha Suresini okuyun.

duha suresi
duha suresi

1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Femmel yetiyme fela takher
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis 

Anlamı:

﴾1-3﴿ Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
﴾4﴿ Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
﴾5﴿ ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
﴾6﴿ O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
﴾7﴿ Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
﴾8﴿ Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
﴾9﴿ Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
﴾10﴿ El açıp isteyeni de azarlama!
﴾11﴿ Ve fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

7 defa Duha Suresini okuduktan sonra  1 defa aşağıdaki duayı okuyun.

“İlahi senden fazilet ve erdem isteyen bütün kulların en güzel cevabı almış ve en güzel karşılığı bulma ihsanına nail olmuştur. Ben de ihsanına ve türlü türlü güzelliklerine nail ve müyesser olmak amacıyla senin dergahına el açıyorum ve senden duanın kabulünü niyaz ediyorum. Bana da sonsuz merhametinden güzellik nasip eyle ve beni de ihsanına gark eyle. Amin.”

Gözlerinizi kapatın ve 21 defa Ya Habib esmasını okuyun.

Sonra da aşağıdaki duayı kısık bir ses tonuyla ve yeniden gözlerinizi açarak samimiyetle okuyun.

“Allah’ım, evrendeki her bir varlığa sevginin en güzelini ve muhabbetin en faydalısı bahşeden sonsuz kudretinden ben de istifade etmek arzusundayım. Sana içtenlik ve samimiyet iksiri ile gelen hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın ve eli boş göndermedin gibi beni de yarı yolda bırakmayacağını ve eli boş göndermeyeceğini biliyorum. Rahmetin ve nimetim o kadar sonsuz ve kudretin ve kuvvetin o kadar sınırsız ki, senden talepte bulunan aciz kullarını daima bahtiyar etmek ve onlara türlü türlü güzellikler bahşetmek dilersin. Bana da güzellikler bahşet ve beni de okuduğum duanın bereketi ile bahtiyar et Allah’ım. Amin.”

 

Ayrıca;

**Aşağıdaki duayı Cuma gecesi 120 kere okuyanın sevdiği kişi ayağına gelir.
Bismillahirrahmanirrahim
Min zalike billahi min seddetin leke.  

 

**Gusül abdesti alıp sabah kuşluk vakitte 2 rekat namaz kılındıktan sonra 53 defa YASİN süresi birinci mübine kadar okunur kimin için niyet edilirse geri gelir.

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
1. Yasin
2. Vel kur’anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratim müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahiym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8. İnna cealna fi a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezgani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerim
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fi imamim mübiyn  

 

**Bir kimse her ne murad için olsa Besmele-i Şerifi yedi yüz seksen altı (786) defa okusa yedi (7) gün devam etse muradına nail olur.
بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim.  

 

**Her gün 41 kere
Fein tevellev fe kulhasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym. okuyarak niyetinizi düşünün…