Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Nisan 2021

Amenerrasulü Duasının Kur’an-ı Kerimdeki Yeri

Sponsor Reklam

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duası Bakara Suresinin 285. ve 286. Ayetlerini kapsar.

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duasının İniş Sebebi

“İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker.” ayeti inince, Ashab-ı Kiram’ın gönlüne, başka hiçbir şeyden girmeyen bir endişe ve korku girdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) onlara: “İşittik, itaat ettik ve teslim olduk.” deyin buyurdu. Böylece Allah onların kalbine iman gücünü (bir kez daha) atıp yerleştirdi. Bu nedenle yukarıdaki ayetler indi.

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duasının Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. Ayet

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

  1. Ayet

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duasının Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı ile.

  1. Ayet Anlamı

Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.

  1. Ayet Anlamı

Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duasının Fazileti Hakkında Hadisler

Peygamber Efendimiz  (s.a.v) bu dua hakkında şöyle buyurmuştur;

“Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete’l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi.”

“Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.

“Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.

Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasulü) ‘dür.

“Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.

“Her kim Ayete’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.”

”Benim üzerim toprakla kapatılınca Fatiha Ve Amene’r-Resulu surelerini okuyun”

“Kim Amene’r-Resulu’yü geceleri okursa muradına kifayet eder. O gece o eve şeytan giremez.”

”Allah-u Teala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle sona erdirdi ki,  bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem selattır, hem duadır, hem Kur’an’dır.”

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duası Hakkında Rivayetler

Hz. Ömer (r.a)  ile Hz. Ali (r.a)’dan rivayet edilmiştir ki, Her biri:

”Aklı başında bir adam görmezdim ki, Bakara Suresi’nin sonundaki bu ayetleri okumadan uyusun.” Demişlerdir.

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duası Okumanın Faydaları

  • Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez.
  • Okuyan Allah (.c.c)’ın sevgisini kazanır.
  • Allah (.c.c)’ın himayesine girer.
  • Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
  • Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.

Etiketler:

sponsor reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz