Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Çok Etkili Muhabbet Duası

Çok Etkili Muhabbet Duası

Çok Etkili Muhabbet Duası

Ulemadan büyük zatlar bu muhabbet duasının perşembe geceleri okunmasını tavsiye etmektedir.

Muhabbet duası edecek kişi mutlaka abdest almalıdır. Çünkü duanın muhteviyatında 12 adet Esmaül Hüsna ve Kuran-ı Kerim’den üç sure vardır. Bu kutsi lafızların abdestsiz terennüm edilmesi doğru değildir.

Muhabbet duasının sözleri

Muhabbet duası besmeleyi şerifle başlar. Ardından Allah’ın 12 güzel ismi ile dilekte bulunulur. Bu 12 esmadan sonra gelen yakarış kısımları Türkçedir. Ancak sureler Arapça biçimleri ile okunacaktır. Niyaz edilecek dualar sırasıyla İnşirah, Tin ve Duha sureleridir.

Buna göre muhabbet duasının tam ve orijinal lafızları şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Nur, sen bize doğru yolu nasip eden ve bu yolda Muhammed Mustafa’yı bize rehber kılansın. Salat u selam onun nur yüzlü cemaline olsun.

Ya Berr, bize verdiğin nimetlerinle bizi rızıklandıran ve bize sonsuz ihsanda bulunan sensin.

Ya Nafi, sen kulun için neyin hayırlı olacağını elbette ki ondan iyi bilirsin. Hayır da senden, şer de sendendir.

Ya Muktedir, senin gücün her şeye yeter. Sen büyüklerin en büyüğüsün. Senin azametin ancak senin şanınla tarif edilebilir.

Ya Kadir, hüküm verenlerin en hayırlısı sensin ve sen hüküm günün de sahibisin. Şüphesiz hakkımızda hüküm verecek olan da sensin.

Ya Batın, senin için gizli bir şey yoktur. Sen dilimizle apaçık söylediklerimizi de gönlümüzde sakladıklarımızı da bilensin.

Ya Vedud, bize kendileri ile huzur bulalım diye eşler yaratan ve gönüllerimize sevgi tohumları yerleştiren sensin.

Ya Mucip, dualarımızı kabul eden yalnız ve ancak sensin. Sana el açan kulunu geri çevirmezsin. Sen Aliyy ve Hamit olansın.

Ya Azim, yerde ve gökte var olan her şey senin “ol” demenle olmuştur. Var eden de sensin, yok eden de sensin.

Ya Latif, şükretmeye layık tek varlık sensin. Ömrüm, bedenim ve ruhum senin lütfunla ancak kemale erebilir, lütfundan bizi mahrum etme Allah’ım.

Ya Musavvir, tüm varlıklara suret veren sensin. Sen yarattığın her şeyi güzel surette yaratırsın. Halik olan sensin, Raşid olan sensin.

Ya Melik, sana yönelmiş bu kulunun duasını kabul et. Beni kereminle mutlu olmuşlardan kıl. Matlubuma kavuşmam için duama icabet et. Sana bu duada ismini hürmetimden izhar edemediğim kişinin kalbini de bana meylettir. Hakkımızda hayırlısı ise muhabbetimizi daimi ve kaim kıl ya Rabbim.

“Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.” (İnşirah suresi)

“Vettiyni vezzeytuni. Ve turi siyniyne. Ve hazelbeledil’emiyni. Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin. Sümme redednahü esfele safiliyne. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnun. Fema yukezzibuke ba’du biddiin. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.” (Tin suresi)

“Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.” (Duha suresi) (Amin)

Bu kutsi dua ile inşallah kişilerin kalpleri birine karşı muhabbetle dolacak ve yürekler birbirleri ile teselli bulacaktır.

Merak eden okurlarımız için bu üç surenin Türkçe mealini de istifadenize sunuyoruz:

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.” (İnşirah suresi)

“Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. Sinâ Dağına andolsun. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki, biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?” (Tin suresi)

“Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.” (Duha suresi)

tesirlidualar

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz