Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Mayıs 2022

Çok Önemli Dua ve Zikirler

Sponsor Reklam

Çok Önemli Dua ve Zikirler  

Zikrin Efdali LAİLAHEİLLALLAH (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden 4000 büyük günah silinir), duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH‘dır” Hadis’i Şerif (Tirmizi)


 • Her zikri ALLAH’ın C.C. huzuruna Melekler yükseltir LÂ İLAHE İLLALLAH ise aracısız, engelsiz ve direk olarak ALLAH’ın C.C. huzuruna çıkar, ALLAH’ın huzurunda söyleyen kişinin mağfiret olunması için inler durur. LÂ İLAHE İLLALLAH ile ALLAH C.C. arasında perde yoktur. Cennet’in 8 kapısı üzerinde yazar. Yedi kat gökleri ve yerleri ve içindeki her şeyi ve yaratılmış her şeyi, terazinin bir kefesine koysanız bir kefesine LÂ İLAHE İLLALLAH Kelime-i Tevhid’ini koysanız, LÂ İLAHE İLLALLAH ağır gelir. Seksen senelik kafir’i bile bir kere kalp ve dille söylemesiyle tertemiz eder BİİZNİLLAH.

  ELHAMDÜLİLLAH demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz” Hadis’i Şerif. Yer ile gök arasını doldurur. Bu hamd’de mizan’ı doldurur.

  Günde 100 kere İhlas Suresi okuyana kâmil bir iman nasib olunur, 1000 kere okuyanın öldüğünde cesedi çürümez.

  Bir kereSÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez

  Cuma Namazından hemen sonra dünya kelamı konuşmadan 100 kere SÜBHANALLAHİL AZİYM VE Bİ HAMDİHİ diyen kimsenin 100 bin , anne ve babasının 24 bin günahı mağfiret olunur.

  Neye sıkılırsanız sıkılın en sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkar olursanız olun Yunus A.S.’ın balığın karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (aynı zamanda Ayet’i Kerime’dir) devam edin. Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzalimin (Her sıkıntının def’i için)

  Yatmadan Kafirun Suresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH‘ın izniyle)

  Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk(Tebareke) Suresini okuyunuz.

  Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Suresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler

  Farz namazın hemen arkasından Ayet’el Kursi okuyanın cennetle arasındaki tek engel ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)

  Yatsıdan sonra Tekasür Suresini okuyan kimse nimetlerden sorguya çekilmez. (BİİZNİLLAH)

  Yatarken 3 kere Estağfirullah el Aziym Ellezi La İlahe İllahü El Hayyul Kayyumu ve Etübü İleyk diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir. (tabii ki tam bir pişmanlıkla söylenmeli)

  Hergün 100 kereLâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis’i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

  LAİLAHEİLLALLAH bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle söylendiğinde, 4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece yükseltir.

  100 kereESTAĞFİRULLAH diyenin 1000 günahı mahvolur. 2 şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tevbeyi geciktirmek ve tevbe ederim diye günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tevbe etmektir. Tevbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tevbeyi tehir edene tevbe nasib olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri dönmemek üzere gider.

  Günde 100 kere SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH‘ın C.C. en sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır.

  ALLAH’u EKBER ve SÜBHANALLAH yer ile gök arasını doldurur

  Günde 100 kere Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır. Efendimiz (SAV) bu kelime için cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.

  Sabah namazına kalkamayan Kevser Suresini okuyup, dua edip yatarsa ALLAH‘ın C.C. izniyle kalkar

  Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. “Lailaheillalahu velâ ne’büdü illa iyyehü mühlisine lehüddine velev kerihel kâfirune”

  Bu duayı sabah güneş doğmadan 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH’tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH’ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Zehir verilse tesir etmez ALLAH’ın izniyle:
  Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym

  Rivayete göre cennetin çorak olduğu insanların yaptığı amellerle ve zikirlerle cennetlerini imar ettikleri bildirilmiştir.Faideli zikir kalp huzuruyla kendini ve bütün fikriyatını ALLAH‘a C.C.vererek yani kalbinde ALLAH‘tan başkası(dünyalık, çoluk çocuk, eş v.s.) kalmadan yapılan zikirdir.

  “Teheccüd” nafile namazlar içinde en kıymetli namazdır. Riya’dan uzaktır. (2 rekatta bir selam olmakla beraber, 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir)

  “Askerde ve cihad’da kılınan namaz”, sivildeki namazdan 2 milyon derece daha faziletlidir, “BEYTULLAH’da kılınan namaz” , evinde kıldığın namazdan 100.000 kat faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

  Akşamla Yatsı arası 6 rekat Evvabin namazı kılana 12 sene ibadet sevabı verilir.(Son iki rekatı Hıfz-ı İman/imanı muhafaza namazıdır.) ALLAH‘a dönenlerin namazıdır. Deniz köpüğü kadar günahı olsa affedilir.

  Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 72 derece faziletlidir. (Cuma günü sarık sarana ALLAH C.C. ve Melekleri Salat ederler)

  Evlinin namazı bekarın namazından 70 derece’den daha faziletlidir.

  Pazar günü öğle ile ikindi arası 4 rekat nafile namaz kılıp her rekatında AmerenerRasulü okunursa, kılana yeryüzündeki hristiyanlar adedince sevap verilir.

  İki rekat “İşrak” namazı kılana bir Hac ve bir Umre sevabı vardır. (sabah kerahat vakti geçtikten sonra 1-2 saat civarında kılınmalı)

  Vücutta 300 yada daha fazla mafsal vardır.Bunlar için her gün sadaka verilmelidir. Bu sadakayı veremeyen (sabah kerahat vakti geçtikten sonra ile öğlen kerahat vakti girmeden arası) iki rekat “Kuşluk namazı” kıldı mı bu sadakaları vermiş olur. (İbadetin efdali az da olsa devamlı olanıdır)

  Son nefeste imanı kurtarma duası: Ya Hayyu Ya Kayyumu, Ya Zel Celâli Ve’l İkrâm, ELLAHÜMME inni es’elüke en tühyiye kalbi bi Nûri ma’rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunacak. Çok önemli bir duadır…

  Sabah ve akşam namazının farzında selam’dan hemen sonra 10 kere LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LA YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR günahları tertemiz eder, akşama/sabaha kadar günah yazılmaz

Etiketler:

sponsor reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz