Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Temmuz 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar

Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar

Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar 

Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar

 • Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
 • Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.
 • Cuma ezanı vakti 1062 kere  Yâ Bâis  ismi şerifini zikreden bekarın kısmeti açılır
 • Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.
 • Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar 
 • Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.
 •  Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin  9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer
 • Cuma günü akşama doğru Yâ Veliyy ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
 • Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi kere okur da o gece vefat ederse, cennete girer, Cuma günü ölürse, yine cennete girer. (Bir rivayete göre ‘ “şehit olarak ölür” buyrulmuştur. Bu duaya Seyyidü’l-Îstiğfar duası denilir ki, o) dua(da) şudur: Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va ‘dike mesteta ‘tü. Ebûü leke bini ‘metike ve ebûü leke bizenbî fağfır li feinnehü lâ yağfırüzzünübe illa ente. E’ûzü bike min şerri mâ sana ‘tü. “Ey Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.Ben, Senin ıhsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığmıyorum. ” 
 • Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
 • 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
 • Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
 • Cuma günü sabah namazından önce, üç kere “Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh okuyanın, kendinin, ana ve babasının bütün günahları affolur
 • Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib
 • Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. Dare Kutni
 • Cuma günü gusledenin günahları affolur. Taberani
 • Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. İbni Sünni
 • Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. İsfehani
 • Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. İ.Sünni
 • Her kim Cumaa namazından sonra oturduğu yerde İhlâs-ı şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir dahaki Cuma ’ya kadar muhafaza edilir.
 • Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur ism-i şerifini okuyanlar af olunur
 • Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. Taberani
 • Her kim Cuma namazını kılıp, imam selam verdiğinde, her kim  namaz halini bozmadan Fatiha, İhlâs, Felâk ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allahü Teala’ya ve âhiret gününe inananların sayısınca ecir verilir.
 • Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
 • Cuma Günü YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını 1000 defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
 • Her kim Cuma namazından sonra sağ eli ile sakalını tutup, sol elini kaldırarak üç kere bu duayı okursa, Allah onu bağışlar, onun dünya ve ahiret işlerini görür.” [Yâ zel Celâli vel İkrâm. Ecirnî minen nâr. Yâ Azîzü yâ Kerîm.Yâ Rahmânü yâ Rahîm. Neccinî minel azâbil elîm. ] “Ey Celal ve İkram sahibi Allah’ım! Beni ateşten kurtar. Ey Aziz, Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Beni elîm verici azabından kurtar.” 
 • Cuma günü LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” 200 defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
 • Cuma günü Sabah’.YA-RAKİB esması 312 defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.
 • Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. Taberani
 • Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma günü ikindiden sonra, 70 kere istiğfar ederse, Allahü Teala onun 70 senelik günahını bağışlar 
 • Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.Tirmizi
 • Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn yani iki Kul euzüyü okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. İbni Sünni
 • Allahümmek fini bi halâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen sivake ”Allah’ım, bana helalinden o kadar ver ki,haramına ihtiyacım kalmasın.Ve beni lütfü kereminle Sen’den başkasına muhtaç etme.”Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) söyle buyurdu  ”Her kim (yukarıda zikrolunan) duayı Cuma günü 70 kere okursa, iki Cuma geçmeden Allah onun başkasına muhtaç olmaktan müstağni kılar.”
 • Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. Müslim
 • Cuma günü oruç tutana, on ahiret günü oruç sevabı verilir. Beyheki
 • Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. Ramüz
 • Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır. Deylemi
 • Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır. Ey Oğul İlmihali
 • Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır. Ey Oğul İlmihali
 • Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Ey Oğul İlmihali
 • Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib
 • Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salavat okuyan, beni rüyada görür. Şir’a
 • Cuma günü kırk defa salavat getirenin kırk yıllık günahını Allahü teâlâ affeder.
 • Cuma gecesi iki rekât namaz kılıp her rekâtında bir Fatiha ve yetmiş İhlâs okuyarak selâmdan sonra yetmiş kere istigfar okuyan, Allahü teâlâya yemin ederim ki ümmetimin imanlı olanlardan hepsi büyük günah işleyerek ölse, bu namazı kılan, onlara şefaat eder, Allahü teâlâ da onun şefaati ile Müslümanların hepsini Cennete koyar.
 • Kim, Cuma günü gusleder, güzel elbiselerini giyer, güzel koku sürünür, mescide gelip cemaatin omuzlarına basmadan oturursa, bir haftalık günahları affolur.
 • Her kim Cumaya gelip cemaatin omuzlarına basarak ilerlerse Kıyamette o kimseden Cehenneme giden bir köprü yapılır. Halk onun üzerinden geçerler.
 • Güzel bir abdest alıp Cumaya gelerek sessizce hutbe dinleyenin, bir önceki Cumadan bu Cumaya ve üç gün sonrasına kadar, yani toplam on günlük günahı affolur.
 • Cuma günü bir defa İhlas-ı şerif okuyan, Kadir gecesini idrak etmiş gibi olur.
 • Cuma namazına yetişen kimseye bin şehit sevabı verilir.
 • Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir. Ebuş-şeyh
 • Allahü teâlânın indinde günlerin seyyidi Cuma’dır, Kurban ve Ramazan bayramından da kıymetlidir.Buhari
 • Resulullah, aldığı yeni elbiseyi Cuma günü giyer, Allah’a hamd eder, iki rekât namaz kılar ve eskisini de birine verirdi. Hatîb
 • Cuma Gecesi Her Kim 2 Rekat Namaz Eda Edip, Fatiha ve Zilzal Suresini Çokca Okursa Yaradan o kulunu kabir azabından ve kıyamet korkularından uzak tutar,
 • Her kim cuma günü çokça La ilahе illlahü mеlikül Hakkul Mübin zikrini zikrederse Allahü Teala onu fakirlikten korur, İsteklerini yerine getirir
 • Cuma Namazından Sonra Her kim nas, felak , ihlas Suresini okursa Allahü Teala Onu Kendi Muhafazası Altına alır,
 • Ya Meliki Muktedir : Cuma Günü her kim Ya Mеliki Muktеdir kelimesini yüz defa zikrederse huzura kavuşur, bedensel olarak rahatlar
 • Cuma Namazından hemen sonra her kim aşağıdaki zikri 100 defa tekrarlarsa Allahü Teala onun günahlarını affeder, Sübhanallahi vе bi hamdihi sübhanallahil azim vе bi hamdihi еstağfirullah.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz