Devlet Memurluğuna Atanmak için Dua Terkipleri

Devlet Memurluğuna Atanmak için Dua Terkipleri 

Devlet Memurluğuna Atanmak için Dua Terkipleri
Devlet Memurluğuna Atanmak için Dua Terkipleri

Emek olmadan yemek olmaz…

Şunu ifade edelim :İhtiyaçlarımızın tahakkukunda dua, sadece lisanı talepten ibaret değildir. Lisanen ifade ettiğimiz kavli dua, fiili duaya yani fiili talebe dönüşmeli, çalışmalı, sebebini işlemeliyiz. Zira ayeti kerimede “”İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm, 53/39).” buyrulmuştur.
Öyleyse kişinin temin etmek için istediği her ihtiyacı önce lisanen Allah’tan isteyip, sonra da çalışarak elde etmesi; neticede kendisine ulaşan maddi-manevi  her çeşit hayrı, bir ayakkabı bağı,bineğinin rahat olması bile olsa, Allah’tan bir lütuf, bir ikram bilmesi mü’minlik edebidir. Kulun Allah’a dua etmesi, Allah’tan yardım istemesi, hem acziyetinin, hem de kulluk bilincinin ifadesidir.
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını rabbinden istesin, hatta, kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar”.
Hz. aişe’nin rivayetinde ise şöyle buyrulmuştur: “Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar her şeyi Allah’tan isteyiniz. Çünkü Allah bir şeyi müyesser etmeyince o şey elde edilemez.
Hz. Enes’in rivayetinde ise şöyle ifade edilmektedir: “Sizden her biriniz ihtiyaçlarınızın tümünü rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabısının bağına ve (evinin)tuzuna varıncaya kadar istesin .” 
Şimdi gelelim atanmak, devlet memuru ve makam mevki sahibi olmak için okunacak dua terkiplerine:

iş memuriyet mekan sahibi olmak için

990 kere “Allahü yü’ti mülkehu men yeşa.” 

Anlamı: Allah, mülkünü dilediğine verir.

Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) 1150 kere okunur ve zaman zaman tekrarlanır…

70 bin defa Ya Vedud ismi şerifi zikredilir.

Hayatta olmasını istediğiniz Mucizeler için

YA LATİF 1000`er kere

Ayrıca günde en az 100 defa, şu duayı okuyun:

ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA SEYYİDİ YA RASULALLAH HUZ BİYEDİ GALLET HİLETİ EDRİKNİ Bİ LUTFİKE VE KEREMİKE YA SAHIBEL LUTFU VEL İHSAN. BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİN. Sonra dileğini belirt… 

NECM Suresi Âyet – 58 Tefsiri

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifetun.

Anlamı: Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur. 

1153 defa Halis ve istediği şey doğrultusunda, gönlünü de Allah c.c vererek, peygamber efendimizden şefaat dileyerek, meşayih kiramdan ervahından medet umarak gündüzleri ve geceleri (en müsait saat teheccüd saatidir) okuyarak, hiç şeksiz ve şüphesiz muradına kavuşur.

Bakara suresi 163. ayeti:

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Anlamı: İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.

ayeti kerimesini üç veya yedi gece 1001 kere okuyan istediği rütbe ve makama nail olur.

Her gün akşamları 1001 kere:

Ya Latifu ya Kerimu ya Fettah ya Rezzak 

Ya Allah ya fettah ya rezzak ya latif ya vedud ( Ey Kapıları açan, Rızık veren ve seven/sevilen Allahım demektir. ) 

ya fettah; okunduğunda kişiye hayır bereket ihsan eder
ya rezzak; maddi manevi bütün rizıkları veren
ya latif: en ince işlerin tüm inceliklerini bilen
ya vedud; salih kullarını seven

 

  

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir