Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Temmuz 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Dua Etmek ve Zikir Çekmek için Uygun Saat ve Vakitler

Dua Etmek ve Zikir Çekmek için Uygun Saat ve Vakitler

Dua Etmek ve Zikir Çekmek için Uygun Saat ve Vakitler 

Dua Etmek ve Zikir Çekmek için Uygun Saat ve Vakitler

Dua Etmek ve Zikir Çekmek için Uygun Saat ve Vakitler

Pazartesi Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri :

1. Saati Ay (Kamer) : Pazartesi günü en şerefli birinci saat Ay saatidir : Arabi ayın ilk pazartesi sabahı ilk saatine denk gelirse bu saatte sevgi muhabbet huzursuzluk gidermek kalpleri birleştirmek gibi işler ve dilleri bağlamak edilen dualar oldukça tesirlidir. Bu saat sevişmeye ve anlaşmaya yarayan en iyi ve en etkili saattir. Kamer saatidir. Celbi kulub ve teshiri muhabete, ıslahı beyin, meni kîlü kaale, akdi elsineye salihtir.

2. Zuhal Saati : Pazartesi gününün İkinci saati Bu saatte ayırma , ara açma kargaşa kin adavet ayrılık yapma parçalanma ve dağıtmaya en uygun ve en etkili bir saatir. Bu saatte yolculuğa çıkmak asli temel ihtiyaçları elde etmek gibi konularda çalışıp çabalamak elverişli saattir. Zühal’e aid bir saattır. Yolculuğa çıkmaya, selameti sefer yapmaya, bütün umuru ve meşrua ve hayriyyeye müsasip ve muvafık bir zamandır.

3. Müşteri saati : Pazartesi gününün üçüncü saaati : Sevgi muhabbet ara bulma dostluk muhabbet sevişme birleştirme anlaşmaya müsayit en uygun ve en iyi bir vakittir bu vakit kaçırılmaz bir zamandır. Bu saatte aşıkların arasını yapmak yuvalar kurmasını temin etmek için gerekli yazı ve duaların okunması tesirlidir. Bol rızık nasip kısmet açma belalardan korunma saatidir. Müşterinin saati olup, izdivaca, akdi nikaha, mahkemeye girmeye, müşarekete ve bu gibi şeyledri yapmaya uygun bir zamandır.

4. Merih saati : Pazartesi gününün dördüncü saati : Bu dördüncü zıt ters olan nahıs ve uğursuz bir saattir. Bu saatte kötülükle ilgili yazılara aittir. Bu vakit döğüşmeye ve savaşmaya ve bu gibi hazırlıklara en iyi en güzel bir vakittir. Mahs ve Merih’e mensup ve tesliti cin emraz, tazyik ve icbar, kahri ihlak gibi fena kötü işlerin icrasına yarayan bir vakit ve buna göre havas okunur.

5. Güneş saati : Pazartesi gününün beşinci saati :Bu saat hayırlı bir saattir her haceti yerine getirmeye uygundur. Başarılı olmak için bu saatte yazı yazılır ve dua edilir. Ayrıca bu vakitte kavga dövüş savaş gibi vakitlerede aynı zamanda uygundur ve münasib bir zamandır. Sad ve Şemse ayit bir mensubtur. Kazayı havayic, akdi lisan, teshiri kulub, celb ve temini muhabbet işleri gibi şeylere muvafıktır.

6. Zühre saati : Pazartesi gününün altıncı saati :Bu saatte tılsımlar hazırlanır. Her türlü bağlılığın yapılması için uygun bir saattir. Şeytanları ve Cinleri bağlamaya en iyi ve en etkili bir saattir. Saatı munkalb olup, Zühreye mensubtur. Tılsım yapmaya en uygun vakitlerdendir,ve nüsha gibi şeyleri yazmaya salih bir gün saatidir.

7. Utarid Saati: Pazartesi gününün yedinci saati : Bu saatte haram ve kötülükleri önlemek tefrik yani ayrılık işleri için tesirli bir saattir. Ve yine bu saatte Ziyafet, davet, ve Dua yazmaya en iyi en etkili bir vakit ve zamandır asla kaçırma.

8. Kamer saati
Pazartesi gününün sekizinci saati : Bu saatte hayırlı olan çeşitli dua ve tılsımlar hazırlanır.Aşk sevgi ve dostluk barıştırma gibi. Nikah ve evlenme işlerini görmeye en etkili ve münasib bir zamandır.

9. Zuhal saati: Pazartesi gününün dokuzuncu saati : Bu vakitte hiç bir şeyin yapılmasına uygun olmayan bir zıt ters aksi (nahıs) bir vakittir. Zina yapan kötü yolda gezen kişilerin nefislerini bağlamak huylarından vazgeçirmek için gerekli havasın hazırlanılmasında çok tesirli bir saattir.

10. Müşteri Saati: Pazartesi gününün onuncu saati : Bu vakitte ise ayırmaya ve bölmeye adavet kin nefret sokmaya uygun olmayan bir saattir. İnsanların iyiliğine menfaatine dua tılsım vefk çizmeye müsait bir saattir.

11. Merih saati: Pazartesi gününün onbirinci saati : Bu günün bu zamanında sakın alış veriş ve satış işlerine girme çünkü bu işlere uygun olmayan ters ve zıt bir vakit olma sebebidir bu işlerden uzak dur ve kaybetme. Kötü ve uğursuz bir saattir. Kin ve düşmanlık ara açma işleri yapılır.

12. Şems saati: Pazartesi gününün onikinci saati : bu saati ise Hükümdarların ve Padişahların yanına girmeye uygun olmayan bir saatir. bu saate ileri gelenler ve devlet büyüklerinin yanına gidilmez istek ve talepte bulunmak için zıt ters bir zaman olması sebeb ile uzak durmak ve bu saatin geçmesini beklemektir. Aile huzuru sevgi muhabbet ile ilgili dua tılsım dil bağı konusunda gereken dualar edilir.

 

Salı Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri 

1. Merih Saati : Salı gününün birinci saati: Ayrılmaya veya düşmanlığa insanların aralarını açmaya kin ve nefret sokmaya bozgun ve fesatlığa uygun bir saattir. Bu saat nahıs ve uğursuzdur. Her türlü şer işler bu saatte yapılır. Merih saati olup, Nahısdır, ters ve zıd bir vakit, olup İlkayı buğz ve adevet kin nefret sokma ifsadi beyin ve münasebet, ilkayı eskar ve emraz, teslit gibi işlerin yapılma günüdür.
2. Şems Saati : Salı gününün ikinci saati: Bu ikinci saati, saygı göstermeye ve hükümdarların, büyüklerin yanına girmeye ve görüşmeye en uygun bir vakittir. Alimler bu saatte hiç bir iş yapmayın istirahat edip dinlenin demişlerdir. Her ne kadar Şems (güneş) mensup olsada nahıs bir vakit. Bu saatte hiç bir iş yapmak hayırsızdır ve hayırlı değildir. Bu vakit binaleyh bir iş yapmaya teşebbüs etmek muvafık ve münasip olamaz.
3. Zühre Saati : Salı gününün üçüncü saati: Bu günün bu saaatinde kadın ve erkekler
arasında ilgi alaka kurmaya ve sevişmeye uygun en güzel vakittir iki kişinin arasını bulma sevdirme aşık etme gibi küslerin dargınların arasını bulma gibi işlere uyan bir zamandır. Bu saat hayırlı şerefli bir saat olup, sevgi muhabbet dargınlık kırgınlık giderip şefkat getirmek için uygun bir saattir. Zühreye mensup olup talebi izdivaç, akdi nikah ve lisan , icrayı zifaf, istidai mensub ricayı ikraz için münasiptır.
4. Utarid Saati : Salı gününün dördüncü saati: Bu vakitte ise düşmanlık, ayırma, ara açma ara bozma insanların içine fesad sokma haset etme kin düşürmeye ve insanları bölmeye yarayan birbirlerine düşürmeye bozgunculuk yapmaya uyan bir saattir. Müşteri celbi bol rızık nasip kısmet bol av için uygun bir saattir. Yazmaya Tılsım yapmaya müsait bir zamandır.Utarid saatidir. alış veriş, teyidi ticaret, celbi müşteri için havas okumak kıraati uygulama günüdür.
5. Kamer Saati : Salı gününün beşinci saati : Bu saatte gösteriş yapma saygıya, sevgiye, dostluk kurmaya, ara bulma aşık etme ve sevişmeye müsayit bir vakittir. Bu saatte yapılan işler hayırda olsa şerle sonuçlanır bu saatte hiç bir iş yapılması iyi değildir. Kamer’e (ay) mensubtur. Ve beraberinde nahıs olduğundan yani ters ve zıd bir vakit. Bu sebeble bu saaatte hiç bir işe teşebbüs etmek hiç iyi değildir, bundan ictinab edilmelidir.
6. Zühal saati : Salı gününün altıncı saati: Bu vakitte kaçak veya kaybolan evine yurduna dönmeyen yani senden uzaklaşan kişilerin dönmesine ve gelmesine uygun bir zamandır bunun için tılsım ve dua yoluyla uygulama yapmaya elverişlidir. Bu saat şerre aittir. ara açmak bağlamak için tılsımlar yapma vaktidir. Zuhal’e mensup ters ve zıd, nahıstır. O saate uyku bağlamak, göz ağrısı her türlü eskr ve emraz tesliti gibi tedbiri haiz muamelata tesebbüs olunmalıdır.
7. Müşteri Saati :Salı gününün yedinci saati: Bu saaate gelince, hükümdarların sultanların huzuruna girmeye istek ve taleplerini istemeye ve onlardan yardım almaya uygun iyi bir vakittir. Hayırlı bir saattir. Sevgi aşk muhabbet aile huzuru işlerde başarı kazanmak için uygun bir zamandır.
8. Merih Saati : Salı gününün sekizinci saati: Bu günün bu vaktinde ara açma ara bozma kin, adavet, buğz, nefret sokma insanları veya sevenleri ayırmaya dagıtmaya, düşmanlığa uygun bir saattir. Şer konusunda tesirli bir saattir. İntikam almak haklı olduğun bir davayı kazanmak için dua ve tılsımlar bu vakitte hazırlanır.
9. Şems saati : Salı gününün dokuzuncu saati: Bu zamanda en iyisi devlet hükümet büyüklerinin yanına girmeye onlardan istek ve taleplerini sitemeye ve yardım almaya çok uygun bir vakittir. Sevgi aşk muhabbet mutluluk kısmet nasip evlenme bağlılık çözme aile huzuru için azimetini yapmaya en uygun zamandır.
10. Zühre Saati : Salı gününün onuncu saati: Bu onuncu saatte, kendini sevdirmeye, sevgi saygı göstermeye sevişmeye dostluk kurmaya birleşmeye uygun bir saattir. Uğursuz ve nahıstır. Hiç bir işlem yapılmaz.
11. Utarid Saati : Salı gününün onbirinci saati: Bu günün bu saatine gelince,düşmanlığa ve ayırmaya sevenlerin iki insanın veya bir topluluğun arasını bozmaya kin nefret sokmaya bir araya gelememeleri için çalışmaya en uygun bir vakittir. Bu saatte ayırma ara açma kin nefret intikam gibi şer işlerin saatidir.
12. Kamer Saati : Salı gününün onikinci saati: Bu saate ise sevgi saygı gösterme sevmeye, gönül işlerine aşık olmaya uygun bir saattir. Bu saat önceki saatin devamıdır. tefrik ve düşmanlık nefret intikam için okumak ve yazmak bu saatte en uygunudur.

 

Çarşamba Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri 

1. Utarid Saati : Çarşamba gününün birinci saati : Bu günün birinci saati sevgi muhabbet, bağlılık işlerine elverişli iyi bir saattir Bu saatte muhabbet sevgi kalpleri birleştirme dost kazanmak için uygun bir saattir. Utarid’e mensub olan bir saattir. Hüsni kabulün, Kazayı hacetin temini, celb ve teshiri muhabbet ve meveddetin daimi ve teshiri için ezkar okuma ve yazma zamanı.
2. Kamer (ay) Saati : Çarşamba gününün İkinci saati : Ayırma , dağıtma ara bozma kin adavet nifak sokmaya en uygun en elverişli bir vakittir. Hayırsız bir saattir. Yapılan işler tersine döner. Kötülük dışında hiç bir iş yapılmaz. Kamer (ay)’a ayit ve mensubu nahısdır. Bu saatte başlanılan ve görülen yapılacak işlerde hiç bir şekilde hayır görülmez. yalnız ve sadecee kötü işlere elverişlidir.
3. Zühal Saati : Çarşamba gününün üçüncü saati : Bu saatte anlaşma ve birleşmeye elverişli bir zamandır küsleri dargınları barıştırma sevgililerin arasını bulma dostluk mutlulu gibi. Nahıs işler şerre yarayan bağlılık ribad işlerinin vaktidir. Ters ve nahıs bir saat Zuhal’e mensub bulunmaktadır. O saate gelindiğinde kahir ve tedmir, ilkayı adavet, tefriki beyin, tesliti cin ve emraz, ibtali ticaret gibi fenalığa ait her işi yapmaya tevessül edilir.
4. Müşteri Saati : Çarşamba gününün dördüncü saati : Dilleri düğümleyip bağlamaya elverişli bir vakittir. Sevdiğinin veya sana çok konuşan zan besleyenlerin içindir. Bu günün uğurlu saati olduğundan hayır manasında aklan herşey için müsaittir. Saatı ekber ve Müşteri mensubu olan A’malı hayriyyeden ve meşrudan her arzu olunan işlere teşebbüs edilirse muvaffak olunur. Her türlü hayırlı işlere yapılırsa ve duası okunursa kabul olunur.
5. Merih Saati : Çarşamba gününün beşinci saati : Hükümdar veya hükümet başkanlarının ve büyüklerinin yanına gitmeye hacetini isteme yardım talep etme gibi işlere uygun bir saattir. Uğursuz bir saat olduğu için fena kötü işler yapılmasına uygun bir zamandır. Nahıs (zıd ve ters) Merih mensubu olan bir vakittir. Umuru hayrıyyeden gayri her iş için münasib bir saat muvaffak olunurda. Şerli ve kötü niyetli yapılan işlerin vakti.
6. Şems Saati : Çarşamba gününün altıncı saati : Nikah ve evlenmek birleşmek için en güzel en uygun zamandır. Hayırlı bir mesud bir saattir. Hayırlı her iş yapılır. Yolculuğada bu saatte çıkmak iyidir.Şems’e (Güneş) mensub olunan bir saat. Berren ve bahren seferde temini selamet ve hayra bil cümle ef’ali makbule ve memduhaya müsait bir saattir.
7. Zühre Saati : Çarşamba gününün yedinci saati : Kadınlarla ilgilenme ve sevgi dostluk muhabbet aşk için en uygun en elverişli bir saattir. Bu saat iyi bir saat olduğundan tüm işler yapılabilir.
8. Utarid Saati: Çarşamba gününün sekizinci saati : Şöhret olmak övünmek ve güç kazanmak için uygun bir zamandır. Bu saatte cin davetleri ruh çağırma büyü muska sihir nazar için ve korku ve evhamın giderilmesi için müsait bir vakittir.
9. Kamer Saati: Çarşamba gününün dokuzuncu saati : Devletin savaşmasına ve savaş araç gereçlerinin yapılmasına düşmana karşı hazır olma vaktidir. Uğursuz bir vakittir. Hiç bir işe teşebbüs edilmez.
10. Zühal Saati: Çarşamba gününün onuncu saati : Bu vakit aşk muhabbet sevgi sevgililer için en güzel en uygun vakittir. Bu vakitte aşk bağlama yapmak arası bozuk olanların arasını bulmak için bulunmaz bir zamandır. Dilek hacet hayırlı işler için ve bir talepte bulunmak isteniliyorsa bu vakit arası açık olan küsler için barıştırmaya uygun vakittir. aşık etme sevişme bağlamak celbe müsaittir.
11. Müşteri Saati: Çarşamba gününün onbirinci saati : Bu saatte ilaç almak içmek şifa için uygundur. Bu saat çok hayırlı bir vakit olduğundan, her türlü hayırlı iş iyi netice verir.
12. Merih Saati: Çarşamba gününün onikinci saati : Hükümdarlar veya büyükler ileri gelenlerden hacetini ve yardım istemek için de uygundur. Merih yıldızı nahıs bir saat olduğundan her türlü kötülüğe müsait bir zamandır.

 

Perşembe Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri 

1. Müşteri Saati : Perşembe gününün birinci saati: Bu günün bu saatinde kadın ve erkekler arasında sevgi muhabbet işlerine elverişli bir saattir En şerefli bir vakittir. Hayır adına rızık bereket kısmet açma celp sevgi ve aşkta en uygun bir vakittir. Müşteri’ye ait ve mensubu bulunan bir saatidir. Celb ve tezyidi rızık, teksiri ticaret, temini husni kabul, ilkayı muhabbet ve meveddet daimiyet gibi hususlar için bulunmaz bir vakittir. Zührenin ilk saati sevişmek ve anlaşmak saatıdır.
2. Merih Saati : Perşembe gününün ikinci saati: Bu günün bu saatinde uyutup bağlamaya elverişlidir Nahıs yani kötü bir vakittir. Hiç bir işe teşebbüs edilmemesi gerekir. Nahıs ters ve zıd bir Merihin saatidir. Bu saatte yolculuk yapılmaz hayırsızdır. Teslit ve kahır için havas kıraati vaktidir tesiride görülür yapılan emelin. İkinci saati ise, toplanmak, meclis kurmak ve sihri açıklama zamanıdır.
3. Güneş Saati : Perşembe gününün üçüncü saati: Bu günün bu saatinde yüzleşmeye elverişlidir Bu saatte bulunduğun yerde gidip talebin için her hangi bir yere insanların mutluluğu dirlik ve düzen için niyazda bulunmak adına uygun bir vakittir. Şems’e (güneş) mensub olup, hüsni kabulş bve naili ikram ihtiram olmaya celb ve teshiri muhabbeti kulub ve meveddeti daimi olmaya, ıslahı beyne emsali umuri hayriyyeye ayit ve müsaittir.yola çıkılması hayırlı değildir. Üçüncü saatte hacetleri gidermek ve sevişme anlaşma yapmaya en uygun vakittir.
4. Zühre Saati : Perşembe gününün dördüncü saati: Bu günün bu saatinde Hükümdarlık ve Devlet büyüklerinin yanına girmeye elverişlidir. Kalpleri birleştirme evlenip hayırlı yuva kurma mesud bir hayat sürmek için her türlü küslük kırgınlığın kalkması sevgi aşk muhabbete dönmesi için yazma ve okuma işlerinde hayırlı bir saattir. Zühre yıldızına ayit olan bir saat. İzdivaç (evlenme) ve şirkete, muhabbet ve meveddet teminine teshiri ve celbi kuluba yarayan bir vakit. DDördüncü saati düşmanları parçalamak, dağıtmak içi,n en uygun vakit.
5. Utarid Saati : Perşembe gününün beşinci saati: Bu günün bu saatinde nikahi bağlayıp durdurmaya elverişlidir. Bu vakitte kadın ve erkeklerin muhabbet ve aşk duaları evini terk edenleri geri döndürmek gibi konulara dua etmek vefk yapmak için uygun bir zamandır. Utarid’ mensubu olan bir vakittir, ve nahıs (ters ve zıd). Gerek erkek ve gerek kız kabiliyeti tenasüliyelerini bağlamak, nikahı ve şirketi bozmak gibi fenalıklara muvafıktır. Beşinci vakitse Sultan ve hükümdarların yanına gitmek büyüklerle görüşme zamanıdır.
6. Ay Saati : Perşembe gününün altınci saati: Bu günün bu saatinde karı koca arasında sevgi ve anlaşmaya elverişlidir Hayırlı bir saattir. Her türlü işe bu vakitte başlanır. Ay (kamer) mensubu bir saaat olduğundan mesud vakittir her türlü umuru hayriyye fayda temin edilir. Berren ve bahren sefere pek muvafıktır. Altıncı saatte düğün, gelin, nişan gibi işlere bağlanmak saati.
7. Zuhal Saati: Perşembe gününün yedinci saati: Bu günün bu saatinde Cinleri bağlamaya ve kovmaya elverişlidir. Hastalara şifa için dua edilir. Ve okunur. yedinci vakittekumandanların büyükler ve ileri gelenlerle görüşmek vaktidir.
8. Müşteri Saati: Perşembe gününün sekizinci saati: Bu günün bu saatinde sevgi ve aşk işlerine elverişlidir Bu günün en şerefli bir saatidir. Celbi rızık bereket talebi varsa bu gece dua edilirse mutlak kabul görür. Sekizinci saaatı Sultanların yanına baş kumandanlarla görüşme ekabirle buluşma ve görüşme vakti için en güzel zamandır.
9. Merih Saati:Perşembe gününün dokuzuncu saati: Bu günün bu saatinde ayırma ve dağıtmaya elverişlidir Bu saatte hakim savcı veya her hangi bir insandan her hangi bir talebin varsa dua okur gidersen isteğin kabul görür. Dokuzuncu saatlerinde buluşma, ve karşılaşma vakti.
10. Şems Saati: Perşembe gününün onuncu saati: Bu günün bu saatinde nikahi durdurup bağlamaya elverişlidir Bu saat önceki saate olduğu gibi istek ve dileklerin kabul olduğu dualarda hazırlamaya uygun bir vakittir. Onuncu saati aşk, muhabbet, ilk ayı muhabbet, dostluk ve sevilen işleri yapma saatidir.
11. Zühre Saati: Perşembe gününün onbirinci saati: Bu günün bu saatinde sevgi eğilimlerine elverişlidir Bu saat sevmek sevilmek aile arasını düzeltmek için gerekli dua ve tılsımlar yazmaya müsaittir. On birinci saatte alış veriş, müşteri celbi vaktine en uygundur.
12. Utarid Saati: Perşembe gününün onikinci saati: Bu günün bu saatinde aşk ve muhabbet işlerine en uygun ve hayırlı bir saattir. Yine bu saat çok kötü nahıstır. Uğursuz bir saat olduğundan hiç bir işlem yapılmaz. On ikinci saate uygun olan ticaret yapmak alışverişe devam etme. ve müşteriyi celbetme zamanıdır.

 

Cuma Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri 

1. Zühre saati: Cuma gününün birinci saati Zühre Saati : Bu zührenin hayırlı ve şerefli bir saatidir. Sevgi aşk ve başarı kazanmak için evlendirmek huzursuzluk küslük gidermek için uzaktakini getirmek için münasip bir vakittir. yine tekrar ediyoruz bü günün ilk saatinde yapılacak işlerden özellikle evlenmek zifaf çocukları öğretmene teslim etmek, yeni elbise giymek sakal ve bıyığı kısaltmak saçı kesmek tırnakları temizleyip kesmek güzel bir kadının misafiri olarak yanına gitmek gibi işler için en uygun saattir. Yalnız bu saatte güzel bir kadınla alış veriş yapmaktan, ve böyleleriyle bir ticari ortaklık kurmaktan kaçınmalısın. Ve sakınmalısın bu ilk saat sevişmek ve anlaşmak saatıdır. Zühre yıldızına mensub olan bir saat. İlkayı aşk ve muhabbet clbiye teshiri kulub, izdivaç (evlenme) ve akdi şirket beraberliğe dair hususlarda muvafık olunacak bir vakit.

2. Utarid Saati: Cuma gününün ikinci saati: Toplanmak, meclis kurmak, birleşmek ve sihri açıklama vaktidir. Bu günün bu vakti hayırlı bir vakittir. Yapılacak işlerde muvaffakiyet el edilmesi mümkündür. Sakın kötüye teşebbüs etmeyiniz. Utarid’e mensub olan bu vakitte her arzu olunan umuri hayriyye için havas kıraat yani okumak için çok müsaiddir. Her tür nüsha yazmak tılsım yapmak zamanıdır.

3. Kamer Saati: Cuma gününün üçüncü saati: Hacetleri giderme ve sevişme, anlaşma saatidir. Çok kötü ve uğursuz nahıs bir vakit. Mümkünse iyi ve ya kötü hiç bir işe teşebbüs etmeyiniz. Kamer (ay) mensub olsada çok ters ve zıd olan nahıs bir vakit olduğundan iyi işler olmaz. Bu vakitte hiç bir işe teşebbüs etmek yapmamak gereklidir sadece kötü işlere meyillidir.

4. Zuhal Saati: Cuma gününün dördüncü saati: Düşmanları dağıtmak parçalamak saatıdır. Şifa hususunda gereken dua tılsım vefk için en münasip vakittir. Zühal saatidir nahıs bir zamandır bu saate ızrar, kahri helak ve kahri tedmir işlerine müsait olan bir zamandır. Tedmir işleri, müntici muvaffakiyet olur çünkü ters ve zıd bir zaman.

5. Müşteri Saati: Cuma gününün beşinci saati: Sultan ve hükümdarların büyüklerin ileri gelenlerin yanına girme saatıdır. Hükümet makamından talep edilen her türlü dilekler yerine gelmesi mümkün olan bir vakittir. Bağlılığıda çözmek için uygundur çok kıymetli bir vakittir. Müşteri’ye mensub saattir. beynen nas mazharı hüsni kabulü için naili ihtiram olmak ve bilhassa kadınlara hoş görünmek için yapılan işlerde temini muvaffakiyet elde edilir.

6. Merih Saati: Cuma gününün altıncı saati: Düğün, gelin, nişan gibi işlere bağlanmak saatıdır. Bu saatte öncekinde olduğu gibi çeşitli hacet ve duaları hazırlanırsa sonuca varılır. Güneş (şems) mensubu saatı ekber vaktidir. Büyüklerin celbi kulub ve teveccühü,onların nezdinde kazayı ve havayici havas kıratı için teşebbüse en uygun en güzel bir vakit.

7. Şems Saati: Cuma gününün yedinci saati: Sultanların kumandanların, büyüklerin yanına girme vaktidir. Huysuz hiperaktif çocuklar askerlik yapmayan insanlar asi kişiler bu saatte yapılan çalışmalar ile uslandırılır.

8. Utarid Saati: Cuma gününün sekizinci saati: yine yedinci saatte olduğu gibi Sultanların meliklerin kumandanlar ekabirle ileri gelen büyük zatlarla görüşme anlaşma zamanıdır. Hayırlı ve uğurlu bir saat olduğundan hangi işi ele alırsan başarılı sonuca ulaşırsın.

9. Kamer Saati: Cuma gününün dokuzuncu saati: Buluşma karşılaşma konuşup anlaşma vaktidir. Bu saatte yolculuğa çıkmak her konuda hayır ve talepte bulunmak için uygun bir vakittir.

10. Zuhal Saati: Cuma gününün onuncu saat: Bu saate gelince , aşk, muhabbet, sevgi, dostluk ve sevilen işleri yapma saatidir. Yine aynı şekilde hayırlı dilek maksad amaç gaye gibi işler için okunulup yazılabilir.

11. Müşteri Saati: Cuma gününün onbirinci saati: bu sona yakın saaatte ise alış veriş, müsteri celp, yani ticaret saatidir. Her türlü hayırlı işler için gerekli okuma ve yazma gibi çalışmalar da başarı elde edilir.

12. Merih Saati: Cuma gününün onikinci saati: Yine bu saatte alış veriş ticaret ve sevgi muhabbet aşk arkadaşlık yapma saatidir. Bu saat hayırlı talep ve rica dileklere ulaşmak için bir iksirdir. Çok tesir eder.

 

Cumartesi Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri 

1. Zuhal Saati : Cumartesi gününün birinci saati: Bu birinci saat ayrıma ve dağıtmaya elverişli bir saattir. Cumartesi gününün ve zuhal yıldızının en şerefli bir saatidir. Bu saat arabi aylarda ilk güne denk gelirse çok fayda ve tesir gösterir. Bu saatte sevgi mutluluk rızık ayrılanları birleştirmek kaçmışı veya kaybı geri çevirmek için oldukça tesirlidir bu saat kaçırılmayacak bir vakittir bu saatin kıymeti bilinmelidir. Zuhal saati olup hüsni kabul ve temini muhabbete, menafi ve ticaret husulü için kıraate ve okumaya münsaip bir saat.
2. Müşteri Saati : Cumartesi gününün ikinci saati: Bu vakitte ise, sevgi muhabbet ara bulma aşık etme sevdirme sevilmeye sevişmeye dostluk yapmaya kazanmaya uygun bir zamandır. Bu saat insanlar arasında sevgi muhabbet huzur barış gibi konularda yapılacak çalışmaların vaktidir. Müşteriye aitbir saat. İslahı beyne, temini muhabbet ve meveddeti daime, beynen nas sulhu selamet yapmak için havas okumaya münasibtir.
3. Merih Saati : Cumartesi gününün üçüncü saati: Bu günün üçüncü saati ise, hizibleşmeye ayırmaya ara bozma kin nefret buğuz koymaya insanları bir birine düsürmeye en elverişli bir saattir. Şer bir saattir. Bu saatte tefrik kin adavet yani ara açmak gibi konularda çalışmalar yapılabilir. Merih’e mensup ve nahısdır. ters ve zıd işler yapmaya buğz ve adevet ilkası, umuri şerrin kaffesi için en uygun zaman.
4. Güneş Saati : Cumartesi gününün dördüncü saati: bu günün dördüncü saati ise her türlü güzel ve iyi işe en elverişli bir saattir. Bu vakitte hayır işler iş yapmaya bağlılıkları çözmeye küsleri barıştırmaya aşık etmeye gidenleri çevirmeye sevgi muhabbete en uygun bir zamandır. Devlet büyüklerinden hükümet erbabından bir dilek varsa bu gün müraacat etmek en uygunudur. Şems (güneş) saaati, büyüklerle ileri gelen kişiler münasebetinde onlardan  istifa etme husulünde çalışmak zamanıdır.
5. Zuhal Saati : Cumartesi gününün beşinci saati: Bu günün beşinci saati ise Nikah kıyma işlerine evlenmeye dostluk ve sevgi kurmaya beraberliğeuygun ve elverişli bir saattir. Hacet ve dileklerin yerine gelmesi hususunda yapılacak çalışmalar için hayırlı bir vakittir. Zühre’ye mensub bir vakit, celbiye ve teshir etmek bilhassa teehhül ve izdivaç evlenmek mesaili bu saaatte muvafık olunur.
6. Utarid Saati : Cumartesi gününün altıncı saati: Bu günün altıncı saati ise Aşk ve sevgi bağı sevdirme aşık etme küslüğü kırgınlığı yok etmek birleştirmek için en güzel bir zamandır. Celp muhabbet rızık gibi konularda dua etmek adına hayırlı bir vakittir. Uarid2e ait olan bu saatte münkalib revacı ticarete, müsayit ve şikar, celbi müşteri ve tervici kar bahislerinde işe yarayan saattir.
7. Kamer Saati : Cumartesi gününün yedinci saati: Bu günün yedinci saatı ise Hükümdar ve büyükler ekabir devlet büyüklerinin yanına gitmeye onlardan istek ve taleplerini iletmeye yardım almaya müsayit bir saattir. Şer yani nahıs uğursuz bir vakit olduğundan hiç bir işe teşebbüs etmemek gerekir.
8. Zuhal Saati : Cumartesi gününün sekizinci saati: Bu günün sekizinci saatı ise, Cinleri bulundukları yerden kovup çıkarmaya elverişli bir saattir. Bu vakitte kanaması olan hastaların kanamasını kesmek için dua ve tılsım yazma vaktidir.
9. Müşteri Saati : Cumartesi gününün dokuzuncu saati: Bu günün dokuzuncu saati ise çocukları öğrenimleri için ögretmenlere teslim etmeye elverişli bir saattir. Ders çalışmak okuyup anlamak için elverişlidir. Müşteri yıldızının hayırlı bir saati olduğundan okuma ve yazma yapılırsa hayır ve başarı ile sonuçlanır.
10. Merih Saati : Cumartesi gününün onuncu saati: Bu günün onuncu saatti ise nikah ve evlenme işlerini , bozmaya , durdurup baglamaya ara açmaya kin nefret sokmaya ayırmaya çok müsait bir vakittir . Bu saat şer işlere uygundur. İstenilen amacada ulaştırır.
11. Güneş Saati : Cumartesi gününün onbirinci saati: Bu günün onbirinci saati ise bağlı olanları çözmeye küsleri barıştırmaya ara bulmaya sevdirmeye çok müsait bi vakittir Sevgi muhabbet aşk kaybolmuşu getirmek insanlar arasında kırgınları barıştırmak için bu vakitte en uygun vakit olduğu şüphesizdir.
12. Zühre Saati : Cumartesi gününün onikinci saati: Bu günün onikinci saati ise, sevgi muhabbet aşık etme sevdirme dostluk kurma ara bulmaya en müsait vakittir  Her çeşit akid ve ribad yapmaya uygundur.

 

Pazar Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri 

1- Güneş ( Şems ) saati: Pazar gününün birinci saati : Bir iş yapmak, yolculuk, savaşta düşmanı yenilgiye uğratmak yönünden en iyi bir saattır. Dua vefk celb sevgi saygı aşk muhabbet aile geçimsizlikleri küsleri barıştırma işlerinde güneş saati en şerefli zamandır. Birinci saat Sa’d ve güneşe mensubdur. celbiye ve ilkai mehabbet, temin etmek husni kabul, ekabir ve aczımla mülakat hususlarına ait havas ve gizli ilimler kıraatine (okumasına) müsait bir vakittir. bu saatte güzel kıyafetler giymek hayırlı olur.

2. Zühre saati: Pazar gününün ikinci saati : Zühre mezmun kötü ve ugursuz bir saattir bu saaatte işlem yapmak doğru değildir iyi netice beklerken kötüye götürür. Kadınları arzulamak ince ve nazik işler yapmak, yeni elbiseler giymek için mübarek bir saatir. Nahis (ters) ve Zühre yıldızına mensup bir zamandır. Bu saaate hiç bir şeye teşebbüs etme ve icra eylemek için uygun bir zamandır.

3. Utarid saati: Pazar gününün üçüncü saati : Padişahların ve ileri gelenlerin dillerini bağlamak ve sevdiği bir şeyi yapmak için en uygun bir saattir. Bu zamanda sevgi saygı ve büyükler yanında hürmet iş ve makamda yükselmek itibar sahibi olmak için çalışılır. Sa’d ve Utarid’e mensubtur, bu saatte seyahat etmek,ve sefere çıkmak celbi muhabbet için dua kabul vaktidir. Hürmete dair havassı şerife okumak zamanıdır çok uygun bir vakittir. Dışarıda yapılacak iş ve yapman gerek yolculuk bu saatte çıkmak hayırlıdır.

4. Kamer ( ay ) Saati: Pazar gününün dördüncü saati : Ticaret babında alış verişsatış ve buna benzer sevilecek işleri yapmak için iyi bir saattir. Bu saat nahıs yani ters zıt saattir yazı yazmak alışveriş yolculuk yapmak hayır neticeye götürmez. Nahis ve Kamer (ay) yıldızına mensubtur. Bir şey alıp satmak (ticaret yapmak) bey’ü şira, akdi şirket ve nikah hayırlı olmadığı gibi hayriyyeden hiç bir işi yapmaya münasip olmayan bir vakittir.

5. Zuhal saati: Pazar gününün beşinci saati : Dilini iyi tutmalı, yolculuğa çıkmamalı, düşmanla karşılaşmamalı, bu saatte evlenmemeli ve doğan çocuğa adı (ismi) konmamalıdır. Bu zamanda kin düşmanlık saatidir bu saatte zina yapanların şer işler işleyenlerin insanların aralarını acmak isteyenlerin zamanıdır. Bunları engellemek için dua ve tılsım yazmak hayırlı sonuca götürür. Zuhal yıldızı saati ona mensub bir vakittir ve Nahıs (ters ve zıd) zamandır. Tefriki beyn(ara açma) ilkayi buğz ve adavet kin, nefret sokma kahr etme tedbiri a’da, izrar ve haset için havas yapılma zamanıdır.

6. Müşteri Saati: Pazar gününün altıncı saati : Mal almak, satış yapmak, büyük bilginlerin yanına girmeye en uygun bir saattir. Bu saatte iş yerlerine rızık ve bereket celbi için kaza ve bela ve afetlerden düşman ve hırsızdan korunmak amacıyla gerekli dua ve vefk işleri yapılır ve bu niyetle dua okunur. Müşteri’nin saaterinden olup istek ve hacet için olan bir zaman. Bunda elazım  ve ekabirden (büyükler ileri gelenler) hacet taleb etme için çok uygun bir vakit. Dua ve havas okuma vaktidir.

7. Merih Saati: Pazar gününün yedinci saati : Bu saat uğursuz ve şerlidir, silah taşımak, savaşmak ve savaş aletleri, yapmaya yarar. Çok uğursuz bir saattir hiç bir işe meyletme kesinlikle.

8. Güneş Saati: Pazar gününün sekizinci saati : Bu saat hamile kadınların karınlarındaki çocuklarını koruyacakları en iyi bir saattir. Bu saat hayırlı ve müreffeh bir saattir hayırlı olan her dilek için çalışılır olumlu sonuç alırsın dua et.

9. Müşteri Saati: Pazar gününün dokuzuncu saati : Bu saat evlenme ve nikah kıymaya en iyi saattir. Bu saatte sevgi, aşk, muhabbet ve kalbleri birleştirmek ısındırmak kavusturma kısmeti baglı olanları evlendirmek için dua vefk ve tılsım yapılır dua edilirse başarı elde edilir ve sonuca ulaşılır.

10. Utarid Saati: Pazar gününün onuncu saati : Yapmasını tasarladığın veya arzuladığın her şeye ve her işe elverişli iyi, bir saattir. Bu gün ve ve saatinde hayırlı bir saat olarak kabul edilmiş olup hayır olan her iş yapılır ve sonuca ulaşılır av yapılmasındada etkilidir.

11. Kamer Saati: Pazar gününün onbirinci saati : Erkeği kadına bağlayacak en iyi saattir. Hayırlı bir saattir her şey yapılır bir beyis yoktur bu saatte her konuda işlem yapılır okuma dua edilir.

12. Zuhal saati: Pazar gününün onikinci saati : Ağaç ve ekin işleriyle uğraşacak en uygun bir saattir. Kötü ve uğursuz bir saattir. Hak eden insanlara bu saatte gerekenler yazılır çizilir.

 

Zikir Çekmenin Ay Saati Ne Vakitlerdir?  

Ay saati de yani kamer saati zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri öğlen vakti.
2- Pazartesi günleri sabah vakti.
3- Salı günleri öğlenle ikindi arası vakit yani mabeyn vakti.
4- Çarşamba günleri kuşuk vakti.
5- Perşembe günleri ikindi vakti.
6- Cuma günleri güneş tepedeyken yani zeval vakti.
7- Cumartesi günleri akşam vakti.

Zuhal saati de zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri öğlenle ikindi arası vakit yani mabeyn vakti.
2- Pazartesi günleri kuşluk vakti.
3- Salı günleri ikindi vakti.
4- Çarşamba günleri güneş tepedeyken yani zeval vakti.
5- Perşembe günleri akşam vakti.
6- Cuma günleri öğlen vakti.
7- Cumartesi günleri sabah vakti.

Müşteri saati de zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri ikindi vaktidir.
2- Pazartesi günleri zeval denilen vakittir yani güneşin tam tepeye ulaştığı vakittir.
3- Salı günleri akşam vaktidir.
4- Çarşamba günleri öğlen vaktidir.
5- Perşembe günleri sabah vaktidir.
6- Cuma günleri Mabeyn denilen vakittir. Yani öğlenle ikindi arası olan vakittir.
7- Cumartesi günleri kuşluk vaktidir.

Merih saati de zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri akşam vakti.
2- Pazartesi günleri öğlen vakti.
3- Salı günleri sabah vakti.
4- Çarşamba günleri öğlenle ikindi arası vakit yani mabeyn vakti.
5- Perşembe günleri kuşluk vakti.
6- Cuma günleri ikindi vakti.
7- Cumartesi günleri güneş tepedeyken yani zeval vakti.

Güneş (Şems) saati de zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri sabah vakti.
2- Pazartesi günleri öğlenle ikindi arası vakit.
3- Salı günleri kuşluk vakti.
4- Çarşamba günleri ikindi vakti.
5- Perşembe günleri güneşin tepede olduğu vakit yani zeval vakti.
6- Cuma günleri akşam vakti.
7- Cumartesi günleri öğlen vakti.

Zühre saati de zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri kuşluk vakti.
2- Pazartesi günleri ikindi vakti.
3- Salı günleri güneş tepedeyken yani zeval vakti.
4- Çarşamba günleri akşam vakti.
5- Perşembe günleri öğlen vakti.
6- Cuma günleri sabah vakti.
7- Cumartesi günleri öğlen ile ikindi arası vakit yani mabeyn vakti.

Utarid saati de zikir saatlerinden biridir.

1- Pazar günleri zeval vakti yani güneş tam tepedeykenki vakit.
2- Pazartesi günleri akşam vakti.
3- Salı günleri öğlen vakti.
4- Çarşamba günleri sabah vakti.
5- Perşembe günleri öğlenle ikindi arası vakit yani mabeyn vakti.
6- Cuma günleri kuşluk vakti.
7- Cumartesi günleri ikindi vakti..

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
  1. Huramovamuhabbet dedi ki:

    Selamunaleykum

  2. Huramovamuhabbet dedi ki:

    Hocam lutfen geniş bilgi verirmisiniz anlamadim 12 saat bizim saatle kaç olur kameri saati saat kaçta başlamiş olur kameri sabahi lutfen anlatirmisiniz teşekkur ederim

Yorum Yaz