Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Aralık 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Ferec (Kurtulma) duası Hüzünlü Anlarda Okunacak Dua

Ferec (Kurtulma) duası Hüzünlü Anlarda Okunacak Dua

Allah’ın Resulü  her hangi bir hususta mahzun olunca aşağıdaki dua ile dua ederdi. (Deylemi “el Müsned”, İbni Asakir”Tarihu Dimeşk” İbnü Ebi’d Dünya “el-Ferec ba’de’ş-Şidde”) 

Bu duaya Ferec (Kurtulma) duası denir. 

Allahümme ahrusni bi aynikelleti lâ tenâmü veknüfni bi rüknikellezi la yürâmü, ver-hamni bi kudratike aleyyi ente sikati ve racâi fe kem min nı’metin en’amte bihâ aleyyi kalle leke bihâ şükri ve kem mim beliyyetin ibteleyteni bihâ kalle leke indeha sabri fe yâ men kalle ınde nı’metihi şükri fe lem yehrimni ve  yâ men kalle ınde belaihi sabri felem yahzülni ve yâ mer raani alel hatâyâ ve lem yefdahni es’elüke en tüsalliye alâ muhammediv ve alâ âli muhammed. ke ma salleyte ve bârekte ve terahhamte alâ ibrâhiyme inneke hamiydüm meciyd. Allâhümme eınni alâ diyni bi dünyâye ve ala ahırati bit takva .vahfezni fiymâ ğıbtü anhü ve la tekilni ila nefsi fiymâ hadartü yâ mel la tedurruhüz zünûbü.ve la tenkusu hül mağfiratü heb li ma la yenkusuke vağfir li mâ la yedurruk. İlahi es’elüke feracen kariybev ve sabran cemiylen ve es’elükel âfiyete min külli beliyyetin ve es’elükeş şükra alel âfiyeti ve  es’elüke davemel afiyeti ve es’elükel ğına anin nâsi ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azıym.” 

“Ey Allah! Uyumayan (koruma) gözünle beni koru, erişilmeyen rüknünle beni kuşat (koruma altına al). Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle. Dayanağım, umudum ancak Sensin. Nice nimet var ki o nimeti bana lütfettin ama karşılığında benim Sana şükrüm az oldu. Nice bela ve musibet ve musibet var ki onunla beni imtihan ettin ama bela musibetler anında benim Sana karşı sabrım az oldu.

Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen, imtihanına karşı sabrımın azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen ve ey beni günahlar yaparken gördüğü halde rezil etmeyen Allah’ım!

Ben Senden dilerim ki, Hz. İbrahim’e salat ettiğin , bereket verdiğin ve rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e ve aline de salat edesin. Şüphesiz Sen Hamid ve Mecid’sin.(hamde layıksın ve ulusun).

Ey Allah ! dünyamı(n imkanlarını bahşetmeni) vesile kılarak dinimi (yaşama) konusunda bana yardımcı ol. Yanında olmadığım(evladım,ailem ve malım gibi değer verdiğim) şeyler konusunda beni muhafaza eyle. Yanlarında bulunduğum şeyler hususunda da beni nefsime havale etme.

Ey günahlar Kendisine zarar vermeyen ve bağışlamak bir şeyini noksan etmeyen Zat! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini lütfeyle ve sana zarar vermeyen günahlarımı bağışla.

Ey benim İlahım! Ben Senden(her sıkıntı ve zorluktan) en yakın bir çıkış, (itirazsız) pek güzel bir sabır dilerim, her beladan uzak bir afiyet dilerim, afiyet karşılığında şükretmey (e muvaffakiyet)i dilerim. Afiyetin devamını niyaz ederim ve insanlara muhtaç olmamayı isterim. Masiyetten uzak durmak ve taate güç yetirmek ancak O Ulu ve Yüce olan Allah’ın yardımıyla mümkündür.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
 1. Gülden dedi ki:

  İyi akşamlar bu Ferec duası iki farklı şekilde hangisi gerçek ferec duası diğer ferec duasının son parağrafı el kavs el edrikni diye bitiyor aydınlatırsanız sevinirim

  1. admin dedi ki:

   iyi akşamlar Gülden kardeşim….
   Fereç kurtuluş zafer demektir…Her ikisi de ferec duasıdır..
   “Bismillahirrahmanirrahim

   İlahi, azum’ el belau ve berih’ al hefau v’en keşef’ el ğitau ve’ ngata’ er recau ve zagati’l arzu ve muniet’is semau ve ente’l musteanu ve ileyke’l müşteka ve aleyk’el muavvelu fiş şiddeti ve’r reha.

   Allahümme salli ala Muhammed’in ve ali Muhammed, uli’l emriileine ferazte Aleyna taetehum ve arreftena bi zalike manziletehum fe ferric enna bi haggihim feracen acilen gariben kelemh’il basari ev hüve egrabu ya Muhammed’u, Ya Aliyyu, Ya Muhammed, ikfiyani feinnekuma kafiyan. Vensurani feinnekuma nasiran.
   Ya mevlana ya Sahibez zaman! El ğavs El ğavs, el ğavs, edrikniy, edrikniy, edrikniy, es saate, es saate, es saate, el acel, el acel, el acel, ya erham’er-rahimine, bihaggi Muhammedin ve alihit tahirin.”

   Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   Allah’ım! Zulüm çoğalmış ve gizli olanlar açılmıştır. Kapalı perde kalkmış ve ümitler yok olmuştur. Yeryüzü daralmış, gökyüzü rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah’ım! Sen varsın, ancak sen yardım edebilirsin, yüce makamına şikayet ediyoruz. Kolaylıkta ve zorlukta güvencemiz sensin. Allah’ım peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki, onlara itaat etmeyi bizlere farz kılmıştın ve onların yüksek makamlarını bize tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize de acil ferahlık ver, tıpkı göz açıp kapama gibi veya ondan daha yakın.

   Ey Muhammed, ey Ali, ey Ali, ey Muhammed, bana kafi gelin ki, bana kafi gelen sizlersiniz. Bizlere yardımcı olun, bizim yardımcınız sizsiniz. Ey saygıdeğer, ey zamanın sahibi ve imamı. Feryat, feryat, feryat, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, hemen, hemen, hemen, acil, acil, acil, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hz Muhammed’in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelmesini çabuklaştır. Amin.”

   Her ikisinin de anlamlarını okursanız daha iyi anlarsınız…..

   Bu duaları okumak kıyamette susuzluğun giderilmesine yardımcı olur. Dertlerin, sıkıntıların ve kederlerin dağılmasına vesile olur. Kıyamette merhamete ve şefkate ulaşmamıza yardımcı olur. Dinin kemale ermesini sağlar. Kıyamet günü şehitlerin en büyük derecelerinden elde edilir. Bu duaları okuyan kişi imamlarla beraber zikredilir. Allah nazarında bu duaları okumak en güzel ameller arasındadır. Bu duaları okumaya devam eden kişiler, kıyamet günü geldiğinde özel hediyelere sahip olur. Duanın Arapça yazılı şekliyle evde ve iş yerinde ya da üzerimizde bulundurulması isteklerimizin yerine gelmesinde ve sıkıntılarımızın yok olmasında faydalıdır.

  2. Cahiş dedi ki:

   nezaman nekadar okunmalı

   1. admin dedi ki:

    Ferec duası, günde bir kere bile okunması büyük faydalar sağlayan etkili bir duadır…bir kağıda yazılarak üzerinde taşımakta, insanları musibetlerden korur, Bu duayı okuyan kişi için, melekler Allah’tan bağışlanma diler.
    Bu duayı okumak kıyamette susuzluğu giderir.
    Dertlerin ve kederlerin dağılmasına neden olur.
    Kıyamette merhamete ve şefkate neden olur.
    Allah nazarında en güzel ameller arasındadır.
    Bu duaya devam eden kişiler, kıyamet günü özel hediyelere sahip olur.