Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Nisan 2023
Gizemli Dualar
  
Anasayfa » Gizemli Dualar » Hızır Aleyhisselam’ın Okuduğu Vird

Hızır Aleyhisselam’ın Okuduğu Vird

Fazileti:
Bu vird’e devam edenin zihin gücü ve anlayış kabiliyeti artar.
Allahu Tealanın lütfuna nail olur.
Allahu Tealanın tecellilerine mazhar olurlar
(M. Ahzab, Şazeli, 476)

Hızır (a.s.) ile görüşmek için:
40 gün beş vakit namazlarından sonra kimseyle konuşmadan Rahman suresinin 19, 20 ve 21. ayetlerinin harfleri adedince 35 defa okursa, Hz Hızır (a.s.) ile görüşür.

Rahman suresi 19, 20 ve 21. ayetler
Arapça:
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١
Okunuşu:
19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Anlamı:
19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.
20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Hızır Aleyhisselam’ın okuduğu vird 

Bismillahirrahmanirrahiym* La ilahe illallahül hayyül kayyum* La ilahe illallahül bakıd deymum* La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh* La ilahe illallahül evvelül ahir* La ilahe illallahüz zahirul batın* La ilahe illallahül azizül cebbar* La ilahe illallahül hakimül ğaffar* La ilahe illallahüs semiy’ul basiyr* La ilahe illallahül latiyfül habir* La ilahe illallahül ğafuruş şekur* La ilahe illallahül vehhabül kadir* La ilahe illallahül halimül alim* La ilahe illallahül cevadül kerim* La ilahe illallahül berrur rahiym* La ilahe illallahül azizül hakiym* La ilahe illallahül hafidur rafiu* La ilahe illallahül hafiyzul muğniy* La ilahe illallahül kerimül mu’tıy* La ilahe illallahül kaimüz zekiyy* La ilahe illallahül aliyyül behiyy* La ilahe illallahüş şehidür rakıyb* La ilahe illallahül karibül mucib* La ilahe illallahül fettahul aliym* La ilahe illallahül vekiylür razzak* La ilahe illallahül mütekebbirul halık* La ilahe illallahül evvelü min aded* La ilahe illallahül bakıy bi ğayrı meded* La ilahe illallahül vedudül meciyd* La ilahe illallahül mübdiül müiyd* La ilahe illallahül fe’alü lima yürid* La ilahe illallahül melikül varis* La ilahe illallahül bakıl bais* La ilahe illallahül bariul musavvir* La ilahe illallahül latiyful müdebbir* La ilahe illallahüs seyyidüd deyyan* La ilahe illallahül hannanül mennan* La ilahe illallahü zül fadli vel ıhsan* La ilahe illallahül hadil kaviyy* La ilahe illallahü zül ahdil vefiyy* La ilahe illallahül hakkul mübin* La ilahe illallahüt tevvabül müiyn* La ilahe illallahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal* La ilahe illallahü zül kerami vel ifdal* La ilahe illallahül ferdüs samed* La ilahe illallahül leyse lehu sahibeten ve la veleda* La ilahe illallahül basitul bediy’u* La ilahe illallahü zül hisabis seriy’ı* La ilahe illallahül vasiu zül ihsan* La ilahe illallahüs selamül mü’min* La ilahe illallahül kefiylül müheymin* La ilahe illallahül hakimül kerim* La ilahe illallahü rabbüs semavati vel ardı ve rabbül arşil azıym* Ve sallallahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

Duası:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel uzemai. Ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik. Ve kanet vesavisus suduri kel ala niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik. Ve engade külli şeyin bi azametik. Ve hada’a külli sultanin li sultanik. Ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik. İclali min külli hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehreca. Allahümme inni affeke an zünubi ve tecavüzeke an hatieti. Ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe inneke antel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi. Fima beyni ve beynüke tettezedu ila bini’metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim.

Anlamı: 
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Allah’ım! Bütün mevcudatta ve zerratı mevcudatta müşahede olunan her bir nimet ve rahmet ve hikmet ve inayetin önünde, her bir hayat ve memat ve hayvan ve nebatın önünde, her bir çiçek ve meyve ve çekirdek ve tohum önünde, her bir san’at ve sıbgat ve nizam ve mizan önünde, her bir tanzim ve tevzin ve temyiz önünde, işte bu şehadeti Sana takdim ediyorum.

Şahidiz ki Allah’tan başka ilah yok; Odur Hayy ve Kayyum. Allah’tan başka ilah yok; Odur Baki ve Deymüm. Allah’tan başka ilah yok; birdir O, şeriki yok. Allah’tan başka ilah yok; Odur Aziz ve Cebbar. Allah’tan başka ilah yok; Odur Hakim ve Gaffar. Allah’tan başka ilah yok; Odur Evvel ve Ahir. Allah’tan başka ilah yok; Odur Zahir ve Batın. Allah’tan başka ilah yok; Odur Semi ve Basir. Alla’tan başka ilah yo; Odur Latif ve Habir. Allah’tan başka ilah yok; Odur Gafur ve Şekur. Allah’tan başka ilah yok; Odur Hallak-ı Kadir. Allah’tan başka ilah yok; Odur Musavvir ve Basir. Allah’tan başka ilah yok; Odur Cevvad-ı Kerim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Muhyi ve Alim.

Allah’tan başka ilah yok; Odur Muğni-yi Kerim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Müdebbir-i Hakim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Mürebbi-yi Rahim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Aziz ve Hakim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Ali ve Kavi. Allah’tan başka ilah yok; Odur Veli ve Gani. Allah’tan başka ilah yok; Odur Şehid ve Rakib. Allah’tan başka ilah yok; Odur Karib ve Mücib. Allah’tan başka ilah yok; Odur Fettah-ı Alim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Hallak-ı Hakim. Allah’tan başka ilah yok; Odur Metin ve kuvvet-i mutlaka sahibi Rezzak. Allah’tan başka ilah yok; Odur Ehad ve Samed.

Allah’tan başka ilah yok; Odur Baki ve Emced. Allah’tan başka ilah yok; Odur Vedud ve Macid. Allah’tan başka ilah yok; Odur Fa’al-i lima Yürid. Allah’tan başka ilah yok. Odur Melik ve Varis. Allah’tan başka ilah yok; Odur Baki ve Bais. Allah’tan başka ilah yok; Odur Bari ve Musavvir. Allah’tan başka ilah yok; Odur Latif ve Müdebbir. Allah’tan başka ilah yok; Odur Seyyid ve Deyyan. Allah’tan başka ilah yok; Odur Hannan ve Mennan. Allah’tan başka ilah yok; Odur Sübbüh ve Kuddüs. Allah’tan başka ilah yok; Odur Adl ve Hakem. Allah’tan başka ilah yok; Odur Ferd ve Samed. Allah’tan başka ilah yok; Odur Nur ve Hadi. Allah’tan başka ilah yok; Odur her arifin Marufu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her abidin hak Mabudu.

Allah’tan başka ilah yok; Odur her Şakirin Meşkuru. Allah’tan başka ilah yok; Odur her zakirin Mezkuru. Allah’tan başka ilah yok; Odur her hamidin Muhmudu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her talibin Mevcudu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her muvahhidin Mevsufu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her muhibbin hak mahbubu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her müridin Mergubu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her münibin Maksudu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her kalbin Maksudu. Allah’tan başka ilah yok; Odur her mahlukun Mucidi. Allah’tan başka ilah yok; Odur her zamanda Mevcud.

Allah’tan başka ilah yok; Odur her makanda Mabud. Allah’tan başka ilah yok; Odur her lisanda Mezkur. Allah’tan başka şlah yok; Odur her ihsan için Meşkur. Allah’tan başka ilah yok; Odur minnetsiz in’am eden. Allah’tan başka ilah yok; Allah’a iman ile, Allah’tan başka ilah yok; Allah’tan eman ile, Allah’tan başka ilah yok; şehadetim Allah katına emanet, Allah’tan başka ilah yok, hakkan ve hakikatten, Allah’tan başka ilah yok, iz’anenve sıdkan, Allah’tan başka ilah yok; kulluk ve ibadet Ona. Allah’tan başka ilah yok; Melik, Hak ve Mübin O. Muhammed Resulullah; Sadıku’l Va’di’l-Emin.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.