Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Temmuz 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Hz Ali’nin Kesinlikle Kabul Olur Dediği Dua Tertibi

Hz Ali’nin Kesinlikle Kabul Olur Dediği Dua Tertibi

Hz Ali’nin Kesinlikle Kabul Olur Dediği Dua Tertibi 

Hz Ali'nin Kesinlikle Kabul Olur Dediği Dua Tertibi

Hz Ali’nin Kesinlikle Kabul Olur Dediği Dua Tertibi 

Ali (Radiyallahu Anh) şöyle buyurdu:  Allahu Teala’ya İsm-i Azam ile dua etmek istediğin zaman hemen Hadid Suresi‘nin başından (başlayarak) o süreden altıncı  ayetinin sonuna kadar yani:

 ”alîmun bi zatis sudur” a oku

 Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm,

Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîr, 

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm, 

Huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş(arşi), ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr, 

Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), ve ilâllâhi turceul umûr, 

Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl(leyli) ve huve alîmun bi zâtis sudûr,

sonra Haşr Suresi‘nin sonunu yani son 4 ayetini oku.

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune, 

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu, 

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune, 

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehul’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı Ve huvel’aziyzulhakiymu, 

Sonra da iki elini kaldır ve:  Ey Allah! Ey O Vahid ve Ehad olan, bu şekilde daim olan ve bu sıfatlara sahip başka bir kimse bulunmayan Zat! Bu ayet-i kerimelerde zikredilen isimlerin hürmetine Senden diliyorum ki; Efendimiz Muhammed (Aleyhisselâm)a ve onun aline salat edesin ve benim şu isteğimi yapasın. de. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki inşallah elbette muhakkak hacetin (isteğin) ile dönersin.'” (Süyüti, ed-Dürrü’l-mensür, 8/49; Ahmed ed-Deyrabr, el-Mücerrebât, sh:46) 

Dualarınız kabul olsun inşallah… 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz