Hz ibrahimin Duası ve Anlamı Rabbenağfirli Duası

Hz ibrahimin Duası ve Anlamı Rabbenağfirli Duası

Hz. İbrahim (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teâlâ’nın “Halil” dost diye nitelediği ulu’l-azm mertebesinde olan bir peygamber.

Hz ibrahim duası fazileti‘nden bahsetmeden önce şunu söylemekte fayda görüyoruz. Namazların son oturuşlarında “Hz. İbrahim’in aline selam ve bereket verdiğin gibi Hz. Muhammed’in aline ve ashabına da bereket ver.” Yani Allahumme salli alahümme barik den sonra okuduğumuz şu dua Peygamberimizin ceddi olan ibrahim aleyhisselamın duasıdır. Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından öğretilen tüm bu (dua ve selamlar) ile, ona Hz. İbrahim (as) ve onun âline salât, rahmet ve bereketin aynısını indirmesi için Allah’a dua edilmektedir. Hz. ibrahim’in yaptığı dualar Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır. Peygamberimizin İbrahim aleyhisselamın kabul olmuş duasına hürmeti için bu duamızıda kabul eyle Allahım.

Ey Rabbimiz (Kıyamette) hesap ayağa kalkacağı gün (ameller hesap edilip, tartıldığında) beni, anamı babamı ve bütün iman edenleri mağfiret buyur.

Hz ibrahim duası arapçası “Rabbene’ğfirli veli-valideyye veli’l mü’minine yevme yekum’l-hısab.”

İbrahim Aleyhisselam her sabah bu duayı okuyan, günün şükrünü ödemiş olur. buyurur ve her sabah kendisi şu duayı okurudu:

Allâhumme inne hazâ halkun eedidün feftahhu aleyye bitâatike vahtimhü li bimagfirptike ve rıdvânike vcrzukni fîhi haseneten takbelühâ minni ve zekkihâ ve da’ıthâ li vema amiltü fihi min seyyietin fağfir hâ li inneke ğafurun rahim ün vedudün kerim.

Mânası: «Allah’ım, şu içine girdiğimiz gün yen! bir yaratıktır. Bu günü bana ibadetle başlat ve mağfiret ve rızan ile bitir. Bu günde bana iyilikler yapmamı nasip eyle ve onları kabul buyur. Onları benim için artır ve çoğalt. Buğun içersinde yapmış olduğum hatalarımı bağışla. Sen mağfiret, merhamet, dostluk ve kerem sahibisin.»

Hz. İbrahim (as)’in ismi Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş sûrede altmış dokuz defa geçmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (as) değişik isim ve sıfatlarla anılmış ve kendisinden övgüyle bahsedilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s)’de Hz. İbrahim (a.s)’ın faziletini anlatırken şöyle der:

“Kıyâmet günü ilk elbise giydirilen kişi, İbrahim (as)’dir.” (Buhâri, Enbiyâ, 8).

  

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir