Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Nisan 2021

içinden çıkılamayan iş için okunacak dua

Sponsor Reklam
içinden çıkılamayan iş için okunacak dua
içinden çıkılamayan iş için okunacak dua

İçinden çıkılamayan, akıbetinin ne olacağı hakkında şüphe içinde olan biri 40 gün süreyle gece ve gündüz 80 er defa Ra’d suresi 17 ve 18. ayetleri okur ve her gece yatarken de  aşağıdaki duayı okumaya devam ederse Allahu Teâlâ’nın izniyle uykusunda içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkış ve kurtuluş çaresini bulur.

*Rad suresi 17 ve 18. ayetler

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
اَﻧْﺰَلَ ﻣِﻦَ اﻟﺴَّﻤَٓﺎءِ ﻣَٓﺎءً ﻓَﺴَﺎﻟَﺖْ اَوْدِﻳَﺔٌ ﺑِﻘَﺪَرِﻫَﺎ ﻓَﺎﺣْﺘَﻤَﻞَ اﻟﺴَّﻴْﻞُ زَﺑَﺪًا رَاﺑِﻴًﺎ وَﻣِﻤَّﺎ ﻳُﻮﻗِﺪُونَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻰ اﻟﻨَّﺎرِ اﺑْﺘِﻐَٓﺎءَ ﺣِﻠْﻴَﺔٍ اَوْ ﻣَﺘَﺎعٍ زَﺑَﺪٌ ﻣِﺜْﻠُﻪُ ﻛَﺬٰﻟِﻚَ ﻳَﻀْﺮِبُ اﻟﻠّٰﻪُ اﻟْﺤَﻖَّ وَاﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ ﻓَﺎَﻣَّﺎ اﻟﺰَّﺑَﺪُ ﻓَﻴَﺬْﻫَﺐُ ﺟُﻔَٓﺎءً وَاَﻣَّﺎ ﻣَﺎ ﻳَﻨْﻔَﻊُ اﻟﻨَّﺎسَ ﻓَﻴَﻤْﻜُﺚُ ﻓِﻰ اﻟْﺎَرْضِ ﻛَﺬٰﻟِﻚَ ﻳَﻀْﺮِبُ اﻟﻠّٰﻪُ اﻟْﺎَﻣْﺜَﺎلَ ﴿١٧
ﻟِﻠَّﺬٖﻳﻦَ اﺳْﺘَﺡَﺎﺑُﻮا ﻟِﺮَﺑِّﻬِﻢُ اﻟْﺤُﺴْﻨٰﻰ وَاﻟَّﺬٖﻳﻦَ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺘَﺡٖﻴﺒُﻮا ﻟَﻪُ ﻟَﻮْ اَنَّ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻓِﻰ اﻟْﺎَرْضِ ﺟَﻤٖﻴﻌًﺎ وَﻣِﺜْﻠَﻪُ ﻣَﻌَﻪُ ﻟَﺎﻓْﺘَﺪَوْا ﺑِﻪٖ اُوﻟٰٓﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ ﺳُٓﻮءُ اﻟْﺤِﺴَﺎبِ وَﻣَﺎْوٰﻳﻬُﻢْ ﺟَﻬَﻨَّﻢُ وَﺑِﺌْﺲَ اﻟْﻤِﻬَﺎدُ ﴿١٨

Bismillahirrahmanirrahim
17. Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya ve mimma yukıdune aleyhi fin naribtiğae hılyetin ev metaın zebedüm mislüh kezalike yadribüllahül hakka vel batıl fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard kezalike yadribüllahül emsal
18. Lillezınestecabu li rabbihimül husna vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bih ülaike lehüm suül hısabi ve me’vahüm cehennem ve bi’sel mihad.

* ” Yâ muzhira’l-acâib veya muallime’l-insâni mâ lem ya’lem, ve muğni’l-bâisel fakîrı ve delîle’l-hâirîne ve hüve alâ külli şey’in kadir. Es’elüke en tutlianî alâ mâ indeke vemâ akadet aleyhi zamîrî.”

Etiketler:

sponsor reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz