Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Temmuz 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Kurandaki 114 Surenin Fazileti

Kurandaki 114 Surenin Fazileti

Kurandaki 114 Surenin Fazileti 

Kurandaki 114 Surenin Fazileti

Kurandaki 114 Surenin Fazileti 

1- Fatiha suresi: yatarken okuyan kimse ölümden başka her türlü kötülükten korunur,

2- Bakara suresi: Ruhi bunalıma karşı 3 defa okunur. Tehlike anında duanın kabul olması için “elif lam mim” ayeti okunur.

3- Âli İmran suresi: Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için 3 defa okunur.

4- Nisa suresi: Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırır.

5- Maide suresi: her türlü zarardan kurtulmak için 7 defa okunur.

6- En’am suresi: istek ve dileğin olması için 7 defa okuyunuz.

7- Araf suresi: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.

8- Enfal suresi: zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.

9- Tevbe suresi: her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa oraya hırsız girmez.

10- Yunus suresi: bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar.

11- Yusuf suresi: izzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

12- Hud suresi: zalimden intikam için 3 defa okunur.

13- Rad suresi: düşmanın kahrı için okunur.

14- Hicr suresi: ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur.

15- İbrahim suresi: ahlakın güzelleşmesi için okunur.

16- Nahl suresi: azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunur.

17- İsra suresi: hilecilerin şerrinden korunmak için okunur. Misk ve safranla yazılarak, dili tutulanlara içirilirse şifa bulur.

18- Kehf suresi: bu sureyi okuyan kimse, fitne ve musibetden kurtulur.

19- Meryem suresi: 41 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

20- Taha suresi: 21 defa okuyanın kısmeti açılır.

21- Enbiya suresi: her türlü tehlikeye karşı korur.

22- Hac suresi: mahşerin dehşetinden kurtulmak için okunur.

23- Mü’minun suresi: okuyan kimse imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.

24- Nur suresi: okuyan vesveseden kurtulur.

25- Furkan suresi: düşmanın perişan olması için okunur.

26- Şuara suresi: zarardan korunmak için okunur.

27- Neml suresi: okuyan düşman şerrinden korunur.

28- Kasas suresi: azab ve esaretden kurtulmak için okunur.

29- Ankebut suresi: aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulur. (1 kere okuyanın hafızası güçlenir) (Çare bulunamayan maddi ve manevi hastalıklara karşı sebeplere sığınıp Ankebüt suresinin 46. ayeti ile Rum suresinin 17-20. ayetleri 72 kere okunmalıdır.)

30- Rum suresi: düşmana galip olmak için okunur.

31- lokman suresi: dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.

32- Secde suresi: yazılarak bir şişe içine konur, evin yüksek bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur.

33- Ahzab suresi: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur.

34- Sebe’ suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.

35- Fatır suresi: okuyan mahlûkat tarafından sevilir.

36- Yasin suresi: 70 defa okuyan her muradına nail olur.

37- Saffat suresi: okuyanın rızkı çoğalır.

38- Sad suresi: okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

39- Zümer suresi: okuyan halk içinde aziz ve muhterem olur.

40- Mü’min suresi: kötü insanın şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.

41- Fussilet suresi: okuyan yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

42- Şura suresi: bu sureyi okuyan hasmını malup eder.

43- Zuhruf suresi: okuyan her muradına erer.

44- Duhan suresi: 3 defa okuyan her dileğini elde eder.

45- Casiye suresi: iftiradan kurtulmak için okunur.

46- Ahkaf suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.

47- Muhammed suresi: zarardan kurtulup, saadet için okunur.

48- Fetih suresi: 7 defa okuyan her müşkilini halledip, muradına nail olur.

49- Hucurat suresi: hastalığın şifası için 7 defa okunur.

50- Zariyat suresi: 70 defa okuyan kıtlık görmez.

51- Kaf suresi: Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

52- Tur suresi: okuyan hakka yaklaşır.

53- Necm suresi: 21 defa okuyan her muradına erer.

54- Kamer suresi: 70 defa okuyan zalimden kurtulur.

55- Rahman suresi: hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.

56- Vakıa suresi: 41 defa okuyan fakirlik çekmez.

57- Hadid suresi: bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur. (İlk 3 ayet veya sadece 3. Ayet 75 defada okunursa da olur biiznillah)

58- Mücadele suresi: bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman yenilir.

59- Haşr suresi: 40 gün 40 defa okuyan her muradına nail olur.

60- Mümtehine suresi: bu sureyi okumaya devam edenler, haramdan korunur borcunu hemen öder.

61- Saf suresi: 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

62- Cuma suresi: helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi olur.

63- Münafıkun suresi: münafıklıktan kurtulmak için 7 defa okunur.

64- Talak suresi: 3 defa okuyan refikasıyla güzel geçinir.

65- Teğabün suresi: nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.

66- Tahrim suresi: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur.

67- İnşikak suresi: doğumun kolay olması için

68- Mülk suresi: 44 defa okuyan her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

69- Kalem suresi: şerden korunmak ve her muradına nail olmak için 71 defa okunmalı.

70- Elhakka suresi: ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.

71- Mearic suresi: zafere ermek için 180 defa okunur.

72- Nuh suresi: 1800 defa okuyan düşmanını kahr eder.

73- Mütaffifin suresi: ağlayan çocuğu susturmak için 8 defa okunur.

74- Cin suresi:7 defa okuyan nazardan, sara hastalığından, evhamden şifaya kavuşur.

75- Müzemmil suresi: 40 defa okuyan rızkı ummadığı yerden alır.

76- Müddessir suresi: okuyan nefsi emmarenin vesvesesinden kurtulur.

77- Kıyamet suresi: Cuma günleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

78- İnsan suresi: 70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.

79- Mürselat suresi: 7 defa okuyan göz hastalığı çekmez.

80- Nebe suresi: ikindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine erer.

81- Naziat suresi: her gece okuyan son nefesini kelime-i tevhid ile yapar.

82- Abese suresi: yakîne ermek için 7 defa okunur.

83- Tekvir suresi: müşkillerin halli için 7 defa okunur.

84- İnfitar suresi: her muradına ermek için 21 defa okunur.

85- Leyl suresi: 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

86- Buruc suresi: fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için okunur.

87- Tarık suresi: cinlerin şerrinden korunmak için okunur.

88- Fecir suresi: belanın yaklaştırılması için 7 defa okunur.

89- A’ la suresi: 3 defa okuyan seferden selametle döner.

90- Gaşiye suresi: vucuddaki her türlü yelin (gaz sıkıntısı, şikayeti) izalesi için 3 defa okunur.

91- Beled suresi: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.

92- Şems suresi: her türlü beladan kurtulmak için 41 defa okunur.

93- Duha suresi: okumaya devam edenler bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

94- İnşirah suresi: okuyan kalp sıkıntısından kurtulur.

95- Tin suresi: 7 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.

96- Alak suresi: 7 defa okuyanın sözü geçerli olur.

97- Kadir suresi: her müşkilin hali için 21 defa okunur.

98- Beyyine suresi: devamlı okuyan kamil insanların makamına erer.

99- Zilzal suresi: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder.

100- Adiyat suresi: 3 defa okuyan nazardan korunur.

101- Karia suresi: her işin intizamı için 100 defa okunur.

102- Tekasür suresi: dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur.

103- Asr suresi: iç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defada okunur.

104- Hümeze suresi: insanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.

105- Fil suresi: akşamla yatsı arasında okuyan kimse her türlü muradına erer.

106- Kureyş suresi: zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.

107- Maun suresi: 41 defa okuyan peygamber efendimizi rüyasında görür.

108- Kevser suresi: 100 defa okuyan muradına nail olur. Peygamber efendimizi rüyasında görür.

109- Kafirun suresi: yatarken okuyan kimse imanı şeytandan korur.

110- Nasr suresi: her muradın Halli için 1000 defa okunur.

111- Tebbet suresi: düşmanın helakı için 1000 defa okunur.

112- İhlas suresi: 100 defa okuyan kamil imana erer, 10 defa okuyanın amel defterine günah yazılmaz, 1000 defa okuyanın vucudu çürümez, 10 000 defa okuyan her murada erer.

113- Felak suresi: sihir ve büyüyü te’sirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.

114- Nas suresi: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz