Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Nisan 2021

Kurandaki Şifa Ayetleri

Sponsor Reklam

Al-i İmran suresi 38. ayet
Evlat sahibi olmak isteyenlerin okuyacağı dua


“Bismillahirrahmanirrahim”“Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh inneke semıud dua’”


Duanın Türkçe meali
Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Mümtehine suresi 5. ayet
Zulümden kurtulmak için okunacak dua


“Bismillahirrahmanirrahim”“Rabbena la tec’alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel’azizül hakim.” 

Duanın Türkçe meali
“Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”

Ankebût suresi 30. ayet
Her türlü sapkınlıktan kurtulmak için okunacak dua


“Bismillahirrahmanirrahim”“Kale rabbinsurnı alel kavmil müfsidın” 


Duanın Türkçe meali
(Lût) “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi.

Yunus suresi 107. ayet
Sıkıntıları def eden dua


“Bismillahirrahmanirrahim”“Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym”


Duanın Türkçe meali
“Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

Yusuf suresi 64. Ayet
Kaza, bela ve tehlikeden korunmak için okunacak dua


“Bismillahirrahmanirrahim”“Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın” 


Duanın Türkçe meali
Yakub onlara, “Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir” dedi. 

Hud suresi 47. ayet
Umutsuzluktan kurtulma duası


“Bismillahirrahmanirrahim”“Kale rabbi innı euzü bike en es’eleke ma leyse lı bihı ılm ve illa tağfirlı ve terhamnı eküm minel hasirın”


Duanın Türkçe meali
Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi.

Enbiya suresi 88. ayet
Üzüntüden kurtulma duası


“Bismillahirrahmanirrahim”“Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü’minın”


Duanın Türkçe meali
Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız.

Araf suresi 156. ayet
Her türlü vücut ağrısı için okunacak şifa duası


“Bismillahirrahmanirrahim”“Vektüb lena fı hazihid dünya hazenetev ve fil ahırati inna hüdna ileyk kale azabı üsıybü bihı men eşa’ ve rahmetı vesiat külle şey’ fe seektübüha lillezıne yettekune ve yü’tunez zekate vellezıne hüm bi ayatina yü’minun”


Duanın Türkçe meali
“Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.” Allah şöyle dedi: “Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.”

Sad suresi 35. ayet
Zenginlik duası


“Bismillahirrahmanirrahim”“Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel Vehhab.”


Duanın Türkçe meali
Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Felak ve Nas sureleri
Dua hükmünde okunan iki kısa sure
Vesveseden kurtulma ve her türlü şer güçten korunma duası


Felak suresi
“Bismillahirrahmanirrahim”“Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab.Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”
 Felak suresinin meali
“De ki,yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”
Nas suresi
“Bismillahirrahmanirrahim”“Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas.İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas.Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas”
Nas suresinin meali
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Etiketler:

sponsor reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz