Gizemli Dualar

Sevdiğinin Kalbine Girmek ve Yanına Getirmek için Okunacak Esmalar

Gizemli Dualar

Gizemli Dualar

Sevdiğinin Kalbine Girmek ve Yanına Getirmek için Okunacak Esmalar 

 

Ve es’elüke biesmâike
Ya Hannân
Ya Mennân
Ya Deyyân
Ya Gufran
Ya Burhan
Ya Sultân
Ya Sübhân
Ya Müste’ân
Ya Ze’l-menni ve’l-beyân
Ya Ze’l-emân

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım ben, ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum,
Ey çok şefkatli,
Ey çok iyilik ve ihsan sahibi,
Ey (hiç bir ameli) karşılıksız bırakmayan,
Ey (yolunu kaybedenler için delil,
Ey gerçek saltanat sahibi,
Ey (salih kullarını) hoşnut eden,
Ey (günahları) bol bol bağışlayan,
Ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan,
Ey kendisinden yardım dilenen,
Ey ihsan ve beyan sahibi
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

 

Cevşen’den alıntıdır…

Exit mobile version