Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Ala Suresi)

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Ala Suresi)
Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Ala Suresi)

A’la suresi :

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
1. Sebbihısme rabbikel a’lâ.
2. Ellezî halaka fesevvâ.
3. Vellezî kaddere fe hedâ.
4. Vellezî ahrecel mer’â.
5. Fe cealehu gusâen ahvâ.
6. Senukriuke fe lâ tensâ.
7. İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.
8. Ve nuyessiruke lil yusrâ.
9. Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
10. Seyezzekkeru men yahşâ.
11. Ve yetecennebuhel eşkâ.
12. Ellezî yaslen nârel kubrâ.
13. Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
14. Kad efleha men tezekkâ.
15. Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
16. Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
17. Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.
18. İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
19. Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

A’la suresi meali :

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
1. Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.
2. O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi).
3. Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.
4. Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı.
5. Sonra da onu siyah atık haline getirdi.
6. (Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.
7. Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.
8. Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.
9. O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).
10. Allah’a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).
11. Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).
12. Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.
13. Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz.
14. Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.
15. Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi’ni zikretti ve de namaz kıldı.
16. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).
17. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).
18. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.
19. (Hz.) İbrâhîm’in ve (Hz.) Musa’nın sahifelerinde (var).

A’la suresi fazilet ve esrarı :

1-) Mahsulü zararlılardan korumak için okunur.
2-) Zihin açıklığı için okunur.

A’la suresi hakkında :

1-) 87. inci suredir.
2-) Mekke’de indiğine inanılmaktadır.
3-) 19 ayettir.
4-) Sure adını ilk ayette geçen ” yüce ” anlamına gelen ” el-A’lâ ” kelimesinden almıştır. (A’lâ, Allah’ın 99 isminden biridir.)
5-) Harf sayısı ; 293
6-) Kelime sayısı ; 72
7-) Mushaftaki sayfası ; 591
8 ) Cüzü ; 30
9-) İniş sırası ; 8

Bir cevap yazın