Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Ağustos 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Gizemli Dualar » Uykusunda Korkanlar için Dua

Uykusunda Korkanlar için Dua

Uykusunda Korkanlar için Dua

KÖTÜ RÜYA GÖRENLER VE UYKUDA
KORKANLAR İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR

Uykuda görülen şeyler anlamına gelen rüya; bir gerçeğe
işaret edebileceği gibi, gerçek dışı veya uyanık iken zihni
meşgul eden karışık şeylere de işaret edebilir. Bu itibarla
rüyalar; ‘rüya-yı sadıka (gerçek rüya)’ ve ‘rüya-yı kâzibe (yalancı
rüya)’ olarak ikiye ayrılır.

Sadık rüyalar, Allah’tan veya
melekten; yalancı rüyalar ise, şeytandan veya nefistendir.
Peygamberlere vahyin geliş yollarından biri de rüya-yı
sadıkadır. Peygamberlerin gördüğü tüm rüyalar doğru ve
gerçek olduğu gibi, salih insanların gördüğü rüyalar da bazen
doğru ve gerçek olabilir. Ancak peygamberlerin dışındaki
insanların gördükleri rüyaların doğruluğunu ölçmek
ve tespit etmek mümkün olmadığından, görülen bu rüyalar,
dinî bir hüküm ifade etmez, dinî bir meseleyi hükme
bağlamaz ve bunlarla amel edilmez.


Ayrıca kişi, uyku ve baygınlık hâli gibi durumlarda mükellef kılınmamıştır. Bu bakımdan rüyada alınan emir,
yasak, müjde veya ikazlar insanlar için bağlayıcı bir delil
ve objektif bir değer ifade etmezler. Ancak, görülen rüyalar
İslâm’ın genel prensiplerine aykırı olmadıkları, haramı
helâl, helâli haram kılmadıkları ve herhangi bir hak
ihlâline yol açmadıkları sürece, gören kişiler açısından özel
bir anlam ve mesaj ifade edebilir. Bu durumda olan kişiler
dilerlerse, gördükleri rüyalardan kendileri bazı dersler
çıkarabilirler. Fakat amel etme zorunlulukları yoktur. Diğer
yandan görülen rüyaların yorumu; kişinin içinde bulunduğu
sosyal ve psikolojik duruma göre değişiklik arz
edebilir.
Her konuda olduğu gibi bu konuda da sevgili Peygamberimiz
ümmetine rehberlik etmiş, bu ve benzeri durumlarda
dua ederek Allah’tan nasıl yardım isteneceği ve ne
şekilde hareket edileceğini bizlere öğretmiştir:


* Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) diyor ki; Peygamber
(s.a.s.)’i şöyle buyururken işittim:
“Sizden biriniz hoşuna gidecek sevdiği bir rü’ya görünce;
-bilsin ki güzel rüya yüce Allah’tandır- bu durumda, ‘Elhamdülillah’
(her türlü övgü Allah’a mahsustur) diyerek Allah’a
hamd etsin ve rüyasını sevdiği (salih) insanlara anlatsın.
Hoşlanmadığı bir rüya görünce de -bilsin ki o şeytandandırsol
tarafına üç defa üflesin, kötü rüyanın ve Şeytanın şerrinden;
أَعوُذُ باِلَّهلِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ
E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm
“Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım)’ diyerek Allah’a
sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine
zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3; Tirmizî, De’avât,
52; İbni Mâce, Rü’yâ, 3)


* İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l-
Velîd (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)’e: gelerek “Ben uykuda
iken korkutuluyorum, ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?”
diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı okuyup
Allah’a sığınmasını tavsiye etmiştir:
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الِّٰهل التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِه۪ وَشَرِّ عِبَادِه۪ وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاط۪ينِ وَاَنْ يَحْضُرُونَ
Okunuşu: “E’ûzü bi-kelimâtil-lâhit-tâmmeti min
ğadabihî ve ‘ıkâbihî ve şerri ‘ıbâdihî ve min hemezâti’şşeyâtîni
ve en yehdurûn.”


Anlamı: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun
gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların
vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden
(yanımda hazır bulunmalarından) Allah’a sığınırım!” (Malik,
Şi’r, 4; Taberanî, el-Mu’cemü’l-Evsat, No:931)

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz