Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyûn lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in Kadir, vec’alnî anil belâi vel kazâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakkı sûreti Yâsin vel Kur’ani’l Hakimi, ya Erhamerrâhimîn.

Sübhane’l-müferrici an külli mahzûnin, Sübhane’l-müneffisi an külli medyûnin, Subhane men ca’ale hazâinehü beynel kâfi vennûn, Sübhane men erâde şey’en en yekûle lehü kün feyekûn, fesubhanellezî biyedihi melekûtu külli şey’in ve ileyhi turce’ûn, ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

Açıklama:

Bu dua güçlüğü yenmek için okunacaktır. Evet, bütün güçlükleri yenen Allah’tır. Ancak, Allahâ yapılacak olan yalvarmalar boşa çıkmayacaktır. Her sıkıntılıyı,her dertliyi feraha kavuşturan Allah olacaktır. O, murad ettiğini bir anda yapar. yapmak istemediğini yapmaz. O’na kimse hesap soramaz. Hakimlerin hakimi O’dur. O’nun kütfu da bol, azabı da çoktur. Sıkıntı ve ferahlanma insan içindir. İnsanoğlu bazen ferah ve bazen de kederlidir. Kederlerini azaltmak için içtenlikle bu mübarek duaya devam etmek tavsiye edilmektedir. Nasıl insan, kendisini kovalyan bir aslandan kurtulmak için ağaca çıkıyorsa, güçlükleri yenmek isteyen kimse de ihlasla bu duayı defalarca okumalıdır. İşim görülmedi diye hemen bırakmamalıdır. Mutlaka bir defasında duası isabet edecektir.

Bu dua, önceki dualar gibi, belaya ve sıkıntıya karşı okunması gereken önemli bir duadır. Birçok ulema güçlük karşısında bu duayı okumuşlar ve Yüce Mevla’ya sığınmışlar ve gereken ferahlığı bulmuşlardır.

Hz. Peygamberimiz sıkıntıya maruz kaldığı vakit bu duayı okur, feraha kavuşurdu. Ezkâr kitabının 187. sayfasında bu duanın önemi hakkında geniş malumat vardır.

İnsan önce Allah’a dayanacak, sâniyen bu mübarek dualara gönlü ile bağlanacak ve yalvaracak ki güçlükleri Allah’ın izniyle yenmiş olsun. Cenabı Hak, Peygamberimize şöyle buyurmaktadır: “Bir kere azmettin mi artık Allah’a tevekkül et. Çünkü Allah mütevekkil olanları sever.”

Görülüyor ki duada azmü sebat, cahdü gayret lazımdır. Aynı zamanda duanın kabulünü de Mevla’dan istemek lazımdır. İşte arzettiğimiz bu dua, bunun canlı bir numunesidir.