HACDA TAVAFIN ŞAVTLARI

HACDA TAVAFIN ŞAVTLARI
HACDA TAVAFIN ŞAVTLARI

 

HACDA TAVAFIN ŞAVTLARI 

1. Şavt

“Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce
olan Allah’a aittir.
Rabbimiz, tavafımızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen
her şeyi işiten ve bilensin.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle.
Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi
kabul et. Sen tövbeleri çok kabul edersin ve
çok merhametlisin.
Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı
bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

2. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce
olan Allah’a aittir.
Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaş-
tır.
Rabbim! Ben kendime zulmettim, beni bağışla.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaksın. Gerçekten ben zalimlerden oldum.
Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et. Sen en
iyi merhamet edensin.
Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.
Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı
bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

3. Şavt

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce
olan Allah’a aittir.
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka
hüsrana uğrarız.
Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.
Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca
sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.
Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağ›şla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı
bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

4. Şavt

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
olan Allah’a aittir.
Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere
yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme!
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim
Mevlâmızsın. İnkârcı toplumlara karşı bize yardım
et!
Allahım! Günahlarımızı bağışla. Bize merhamet
et. Kusurlarımızı biliyorsun, bunları affet. Çünkü
sen mutlak güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

5. Şavt

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd, Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şan› yüce
azamet sahibi Allah’a aittir.
Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen duaları işitensin.
Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle!
Rabbim! Bana hayırlı nesiller lütfet.
Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihler
arasına dahil eyle.
Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen
konuk edenlerin en hayırlısısın.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

6. Şavt

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce
olan Allah’a aittir.
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi
kaydırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz
sen çok bağışlayansın.
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki
aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı
sağlamlaştır. İnkârcı toplumlara karşı bize yardım
et!
Rabbimiz! Bizi inkârcıların baskı ve şiddetine
maruz bırakma! Rabbimiz, bizi bağışla. Şüphesiz
sen mutlak güç ve hikmet sahibisin.
Allahım! Şüpheden, şirkten, münafıklıktan, haktan
ayrılmaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

7. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak,
kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak
ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce
azamet sahibi Allah’a aittir.
Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.
Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde
bize çıkış yolunu göster.
Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle
birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey gü-
nahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

 

Tavaf Namazından Sonra

“Rabbimiz! Tavafımızı ve namazımızı bizden
kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki
aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı
sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize yardım et.
Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı
ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahmetinle o kâ-
firler topluluğundan kurtar.
Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canı-
mızı müslüman olarak al.
Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen mutlak
güç ve hikmet sahibisin.
Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi
kuşatır. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları ba-
ğışla ve onları cehennem azâbından koru. Ey Rabbimiz!
Onları da, onların babalarından, eşlerinden

ve soylarından iyi olanları da, vaad ettiğin Adn cennetlerine
koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin,
hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden
koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona
rahmet etmiş olursun.
Allahım! Ben senin kulunum. Birçok günahlarla
ve kötülüklerle huzuruna geldim. Burası ise cehennem
ateşinden sana sığınma makamıdır. Beni ba-
ğışla. Çünkü sen çok bağışlayan ve çok merhamet
edensin.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı alıntıdır….