Hasbiyallahu li dini Duası

Hasbiyallahu li dini Duası 

Allaha dua
Allaha dua

Türkçe Okunuşu:

Hasbiyellâhu li dînî, hasbiyellâhu limâ ehemmenî. Hashiyellâhu limen bağâ aleyye. Hasbiyellâhu limen hasedenî. Hasbiyellâhu limen kâdenî bi sûin. Hasbiyellâhu indel mevti. Hasbiyellâhu indel mes’eleti fil kabri. Hasbiyellâhu indel mîzân. Hasbiyellâhu indessirati. Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil azîm.

Türkçe Anlamı:

Rabbim dinimin korunmasına kâfidir. Ehemmiyetli işlerime kâfidir. Bana tuğyan telkin eden işlerime yeterlidir. Bana hased edenlere kâfidir. Bana hile edenlere Rabbım kâfidir. Ölüm anında Rabbim bana yardımcıdır. Kabirde meleklerin sual sorması anında Rabbim kâfidir. Mizan terazisi anında Rabbim bana kâfidir. Sırat köprüsünde Rabbim bana kâfidir. Rabbim bana kâfidir, O’ndan başka ilah yoktur; ancak O vardır. O’na yaslandım, O arş azîm’in sahibidir.