Hastalar İçin Allah’ın ”Ya Nafi ve şifa Âyetleri” İle Şifa

Hastalar İçin Allah’ın ”Ya Nafi ve şifa Âyetleri” İle Şifa

En-Nafi İsmi Şerifi Manası: Faydalı şeyler yaratan, hayır ve menfaat verici şeyler yaratan, dilediğine menfaat veren demektir.

Hastalık için ; Hasta sağ elini ağrıyan yerine koyup şifa ayetlerini okuduktan sonra,ardından da 201 defa “Ya Nafi Celle Celalühü “ İsmi Şerifini zikrederse,şikayetleri kaybolur.

Şifa ayetleri şunlardır:

“Bismillahirrahmanirrahim. ve yeşfi sudura kavmin mü’minin.”

Manası:”Allah mü’min olan bir kavmin yüreklerine su serpsin (Sevinç versin)(Tevbe;14)

Ve şifaü”l-Lima fi’s-suduri ve hüdev ve rahmetül li’l-mü’minin.” 

Manası:”(Rabbinizden) gönüller derdine  bir şifa,mü’minler için bir hidayet ve rahmettir.”

“Yahrucü mim bütuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fihi şifaü’l-lin-nas”

Manası:”İçlerinden renkleri muhtelif bir içecek peyda olup çıkar ki onda insanlara bir şifa vardır.”(Nahl.69)

Ve nünezzilü minel’l-kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül li’l-mü’minin.”

Manası:”Biz de Kur’an’dan öylesine indirriz ki,mü’minler için şifa ve bir rahmettir.”(İsra.82)

“Ve iza meridtü ve hüve yeşfin.”

Manası:”Hastalandığım vakit de bana O şifa verir.”

“Kul hüve Lillezine amenu hüdev ve şifa.”

Manası:”De ki: O, iman edenler için hidayet ve şifadır.”(Fussilet.44)