Hastalıklardan şifa bulmak için manevi bir reçete

Hastalıklardan şifa bulmak için manevi bir reçete

Her gün sabah ve Akşam okunur.

Başta 11 tekbir.

“Allahü ekber Allahü ekber  lâ İlahe  illalahü  vallahü ekber  Allahü ekber ve lillahil hamd.”

19 defa:

” Ferdün hayyün kayyumün  hakemün adlün kuddusün.anetil vücühü lil hayyil kayyûm.”