Hayırlı Dileklerin Kabulü için Kadir Suresi Okuma Terkibi

Hayırlı Dileklerin Kabulü için Kadir Suresi Okuma Terkibi

ALLAH’tan her hangi bir hayırlı dileğimizin kabulü için, tenha ve temiz bir yerde, güzelce bir abdest alarak kıbleye dönüp 41 kere ” Kadir Süresi okunur.

Daha sonra secdeye giderek secde halinde 7 defa aşağıdaki dua okunduktan sonra Hak Teâlâ’dan ne diğeniz varsa, ne sıkıntınız varsa dua edilir, istekte bulunulur, niyaz edilir.

Rabbimize bu şekilde 21 gün dua eden kimse mutlaka muradına nail olur… Haceti hayırlı ise mutlaka kabul edilir.

Kadir süresi;

Bismillahirrahmanirrahim

İnna enzelnahü fiy leyletil kadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfi şehr

Tenezzelül melaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir (Kadr)suresi meali : Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın emriyle Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

SECDE HALİNDE OKUNACAK DUA;

“Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu.”

Anlamı: “Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum.”

tesirlidualar