Her Sabah Yataktan Kalkınca Okunacak Dualar

Bu bir sığınma ve yalvarma duasıdır. Büyükler devamlı bu duâlara sarılmışlardır. Çünkü Peygamberimizin yapmış olduğu dualar çok zaman bu kabil duâlardı. Halikın yüceliğini ele alarak yalvarmak, arzuya en yakın bir vasıtadır. Bilhassa sabahleyin yarı ölüm sayılan uykudan kalkılınca, bu duâya devam etmek veya bir kaç defa okumak ne kadar uygun bir harekettir.

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahîm,

Allahumme yâ malike rikâbel avalimi ecmaîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minezzalimîn. Rabbi, edriknî birahmetike yâ erhamerrâhimîn ve neccini minel gammi yâ münciyel mü’minin. Ve ferric gammî yâ müferricel mekrubîn.

Türkçe Anlamı:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Ey bütün âlemin gözetleyicisi olan Allah’ım. İlâhlar yok, ancak Sen varsın. Seni noksan sıfatlardan uzak kılarım. Zira ben zalimlerden oldum. Rabbım, beni rahmetine ulaştır, zira Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Ve beni üzüntülerden kurtar, ey inananları kurtaran, Ey üzüntüleri feraha çeviren Allah’ım.”