Hz. Ali’nin Okuduğu Cennetül Esma (Okunma sayısı 2117 defa)

Hz. Ali’nin Okuduğu Cennetül Esma (Okunma sayısı 2117 defa) 

Cünnetül Esma, Hazretleri Ali (k.v.)’nin devamlı okudukları isimlerden oluşmaktadır. Bu isimler her muradın husulü, düşmanın kahrı, cin ve insanların şerrinden korunmak gibi bir çok sırları ihtiva etmektedir.Gazali ve Buni “Cünnetül Esma” ya çok önem vermişlerdir. (M.Ahzab,283)

Bismillahirrahmanirrahiym* Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* Se yec’alüllahü ba’de usrin yüsra*  

Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* inna fetahna leke fethan mübina*

Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* ihtinas sıratel müstakiym

Niyet edip istediğin sayıda okuyabilirsin.

alıntıdır…