Hz ibrahim’in Af Duası ibrahim Suresi – 41. Ayeti

Hz ibrahim’in Af Duası ibrahim Suresi – 41. Ayeti

İbrahim aleyhisselâm kendisinin affını, anne ve babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemiş ve bizlere bu çeşit dua etmemizi öğiitlemiştir. Kıyamet günü için birbirimize dua etmemiz lazımdır. Çünkü yalnız kendimize dua etmemiz geçerli değildir. Kur’an’daki dualar hep çoğul halindedir. Tek kişi için değil, herkes için duâ etmeliyiz, işte bu duâ bize bir rehberdir.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâğfirlî ve livalideyye ve lil mü’minîne yevme yegumul hisâb.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği kıyâmet gününde beni, annemi, babamı ve tüm mü’minleri bağışla