İbrahim Düsûki Hazretleri’nin sırlarla dolu duası

İbrahim Düsûki Hazretleri’nin sırlarla dolu duası

İbrahim Düsûki Hazretleri’nın sırlarla dolu duası

İbrahim Düsûki Hazretleri aşağıdaki dua hakkında ”Bu duayı oku hiçbir şeyden korkma” buyurmuştur.

“Bismil ilâhil hâlıkıl ekber.Ve hüve hırzün mâniun mimmâ ehâfü minhü ve ahzer.Lâ kudrati li mahlûkın men kudratil hâlık.Yücimühü bi licâmi kudratih.İhmiy hamisen ve kânellahü kaviyyen azizü.Hâ mim ayn sin kâf hımâyetünâ.Kêf hê  Yâ ayn sâd kifâtünâ.Fe se yekfikemüllâhü ve hüves semiul alim.Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym.”

Güçsüzlükten, korkulardan, hastalıklardan, düşmanların şerlerinden korunmak, cinlerin ve büyücülerin şerlerinden halas olmak için okunması tavsiye edilir.

Kaynak: Esmaül Hüsna sırları (Arif pamuk)