içinizde En Günahkar Benim – Menkıbeler

içinizde En Günahkar Benim

Ahmed Rufai hazretleri, bir gün talebelerine der ki:
– İçinizde kim bende bir ayıp, bana yakışmayan bir hâl görüyorsa bildirsin.

Talebelerden biri der ki:
– Efendim, sizde büyük bir ayıp var.
Söyle kardeşim, o ayıbım nedir?

Talebe gözleri dolarak der ki:
– Bizim gibi günahkârların size talebe olması.

Bu söz gönüllere çok tesir etmiş, sohbette bulunan herkes ağlamaya başlamıştı. Ahmed Rufai hazretleri de ağlıyordu. Bir süre sonra dedi ki:
– Ben size hizmet ediyorum. İçinizde en günahkâr benim, zira en yaşlı benim, nefes sayısı çok olanın hatası, günahı da çok olur.