Kısmeti Bağlı Olanlar için Sıkıntı ve Bağlılık Açma Duaları

Kısmeti Bağlı Olanlar için Sıkıntı ve Bağlılık Açma Duaları

Kısmet, sıkıntı ve bağlılık açma duaları:
İnsan bazen hiç bir şey yapmak istemez ve elde etmek için koşup kovaladığı işlerde muvaffak olamaz.Tam yaklaşmış ve yakalayacakken elinden kaçıverdiği anlar olur. İşte bu anlarda yine eksik olan şey duamızdır. Unutmayalım ki bizzat yüce Rabbimiz ”duanız olmazsa ve öneminiz var..” yani, sizin neyinize değer verip istek ve ihtiyaçlarınızı vereyim. Anlamına gelecek bir tarzda duaya teşvik ediyor. Bu yüzden hem ibadet amacıyla hem de özel bir dilekçe gibi dua ile müracaat edip,özel ihtiyaçlarımız için Ona dua edip yalvarıp yakarmalıyız.işte bu amaçla,özel istek ve ihtiyaçlarınız ve bir türlü düzelmeyen işlerinizin düzene girmesi için dualara başvurmanız gerekmektedir. Bunlardan bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

Kısmeti, rızkı, eli-kolu veya erliği veya kadınlığı bağlı olduğunu düşünen veya evlenmek için bir türlü uygun birini bulup evlenemeyen ve bunun kendi ötesinde sebeplerle bu hale geldiğini düşünen bilumum bağlılar için fırsat bir kurtuluş olan bir duadır.
Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine 101 defa aşağıda gelecek ayetler okunup üfleyerek hastaya içirilir. Bu işleme 21 gün devam edilirse,gerek kısmeti, gerekse erliği veya kadınlığı bağlı olan erkek veya kadına içirilirse hem kısmeti açılır hemde tıbbi olmayan bağlılık varsa Allah’ın izniyle çözülür.

innâ fetahnâ leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâü fekânet ebvâbâ.”

Sabah namazından sonra kıbleye dönük olarak 100 defa aşağıdaki duayı okuyup ellerini açıp ne istiyorsan istediğini Allah’a bildir. Lâ havle velâ kuvvete illâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.Allahümme inni es-elüke ya Kadimü ya Dâimü.Yâ Vitru ya Ehadü ya Samedü.Yâ Hayyü yâ Kayyum yâ ze’l-Celali ve’l-ikram.Fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim” 

duaya davet sırlı dualar