Kategori: Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

Estağfirullâh el-‘azîm. Sübhânallâhi ve’lhamdü lillâh. Hasbiyallâhu ve ni‘mel vekîl. İhlâs bi e’ûzu ve bi’l besmele. Muavvizeteyn bi’l besmele. Fâtihâ-i şerîf bi’l besmele Esmâ’ünnebî bi’l besmele.

Zikir ve Esmalarla ilgili Bilgiler

Zikir ve Esmalarla ilgili Bilgiler  Zikir, Allah’ı ve onun sıfatlarıyla oluşan tüm sistemin, yaradılışın manasını idrak etmektir. Zikir hatırlamak anlamına da gelir. Bir şeyi hatırlayabilmemiz için önceden onu biliyor olmamız gerekir ki aslında bu bence de böyledir. Biliriz ama bildiğimizi bilmeyiz, mana üzerine düşünmeye başladığımızda ise hatırlarız. Zikir aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in de adıdır. Kur’an

Esma-ül Hüsna’lardaki Gizli Sır Mutlaka Okuyun!!

Esma-ül Hüsna’lardaki Gizli Sır Mutlaka Okuyun!!  Esmâül Hüsnâ: Allah C.C’nin hem isimleri hem de sıfatlarıdır. Allah’ın özel ismi ALLAH’tır. Diğer isimler ise Allah’ı işaret eden ve manalarını ortaya koyan sıfatlarıdır. “Esmaü’l-hüsna”; Allah’ın nasıl bir varlık olduğunun, O’nun niteliklerini, özelliklerini ve hangi vasıflara sahip olup olmadığını beyan eden isim ve sıfatlardır. Dua Etmek: Arzularımızın gerçekleşmesini sağlamak

Esmaları Zikretmeden Önce Abdest Almak Gerekir mi?

Esmaları Zikretmeden Önce Abdest Almak Gerekir mi?  Zikir, Allah’ı ve onun sıfatlarıyla oluşan tüm sistemin, yaradılışın manasını idrak etmektir. Zikir hatırlamak anlamına da gelir. Bir şeyi hatırlayabilmemiz için önceden onu biliyor olmamız gerekir ki aslında bu bence de böyledir. Biliriz ama bildiğimizi bilmeyiz, mana üzerine düşünmeye başladığımızda ise hatırlarız. Zikir aynı zamanda Kur’an-ı Kerim‘in de

Burçlara Göre Esmaül Hüsnaları Okumanın Faydaları

Burçlara Göre Esmaül Hüsnaları Okumanın Faydaları  BURÇLARA GÖRE ESMALAR VAR Bütün gün aynı Esma zikiredilebilir mi? “Allah’ı anmak, onun manasını kavramak ve Allah’ı idrak edebilmek için istediğiniz kadar süreye Esmaları zikredebilirsiniz. Bütün gün aynı esmayı da isterseniz farklı farklı esmaların da zikredebilirsiniz. Allah’ın sıfatlarını zikrederek varlığımızdaki kodları açığa çıkarmak hem çok faydalı olur hem de

Hz. Ali’nin Okuduğu Cennetül Esma (Okunma sayısı 2117 defa)

Hz. Ali’nin Okuduğu Cennetül Esma (Okunma sayısı 2117 defa)  Cünnetül Esma, Hazretleri Ali (k.v.)’nin devamlı okudukları isimlerden oluşmaktadır. Bu isimler her muradın husulü, düşmanın kahrı, cin ve insanların şerrinden korunmak gibi bir çok sırları ihtiva etmektedir.Gazali ve Buni “Cünnetül Esma” ya çok önem vermişlerdir. (M.Ahzab,283) Bismillahirrahmanirrahiym* Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* Se yec’alüllahü ba’de usrin

Esmaların Vücut Haritası

Esmaların Vücut Haritası  ALLAH(C.C): Bütün esmaları içinde barındırdığından bütün vücuda bakan bir esmadır RAHMAN :Beynin Tamamı göğüs RAHİM :Kalp, burun üstü, Rahim bölgesi MELİK :Sol göz KUDDÜS : Sağ göğüs Karaciğer SELAM :Başın Tepe noktası MÜMİN :Başın arka tarafı MÜHEYMİN : İki ayak diz kapağından aşağı AZİZ :Sol taraf Beyin CEBBAR :Sol göğüs Akciğer MÜTEKEBBİR

Esmaların Vücutta Tesir Bölgeleri

Esmaların Vücutta Tesir Bölgeleri  Burada verilen bilgiler esmaların genelde vücutta tesir bölgeleridir. Rahatsız olan bölgelerin baktığı esmalarla meşgul olunursa inşaAllah şifa ihsan edilir. Ama unutmayın maddi rahatsızlıklarda bunlar doktor tedavisinin yanı sıra uygulanacak alternatiflerdir. Genelde tesir bölgeleri verilen yerlerdir. Sizde esmaların kendi vücudunuzda baktığı yerlerin doğru olup olmadığını kıyaslayabilirsiniz. Abdestli bir şekilde kıbleye dönerek oturun ve

Doğum Tarihindeki Sayıların Toplamına Göre Okunacak Esmalar

Doğum Tarihindeki Sayıların Toplamına Göre Okunacak Esmalar  Doğum tarihini gün ay yıl olarak yazın her rakamı tek tek toplayın…   örnek: 18.12.1987  1+8+1+2+1+9+8+7= 37 kod örnek: 13.11.1997  1+3+1+1+1+9+9+7= 32 kod Kod 4’ler;  Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir.  Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir.  Ya Cebbar (206) Cesaret verir.  Ya Muktedir (744) Herşeyi

Kuran Ayetlerinin Sonlarındaki Esmalar

Kuran Ayetlerinin Sonlarındaki Esmalar  1- ALLAHU EHADÜ (C.C.) : ALLAH BİR  1 defa  İhlâs. 2- ALLAHU’S-SAMEDÜ (C.C.) : ALLAH Samed  1 defa  İhlâs. 3- EL AFÜVVÜ’L-GAFÛRU (C.C.) : Çok affeden bağışlayan  4 defa  Nisâ(2 defa) – Hacc – Mücâdele. 4- EL AFÜVVÜ’L-KADÎRU (C.C.) : Çok Affedici kudreti olan  1 defa  Nisâ. 5- EL ALÎMÜ’L-HABÎRU (C.C.)