Kategori: Esmaül Hüsna

Esma-ül Hüsna ve Faziletleri

Esma-ül Hüsna ve Faziletleri  1-Ya Allah : Tüm duaları kabul olunur, rızkı artar. 66×66=4356 kez okunur. 2-er Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın (cc) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur. 298×298 3-er Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah’ın (cc) rahmetine nail olur, maddi ve

Esmaül Hüsnalar ve ismi Celil Anlamı Tesbih Adedi ve Niyeti

Esmaül Hüsnalar ve ismi Celil Anlamı Tesbih Adedi ve Niyeti  Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi

Hangi Hastalığa Hangi Esma-ül Hüsna Okunmalıdır?

Hangi Hastalığa Hangi Esma-ül Hüsna Okunmalıdır?  Rahatsızlık ve hastalıklar için okunacak esmalar  Bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa:  Ağrıyan bölgeye elimizi koyarak duamızı okuyalım.. Kulak için: EsSemi Omurga için: El Cabbar Saç için: El Bedi’ Adaleler için: El Kavi Kalp Kasları için: ErRezzak Atardamarlar için: El Cabbar Kanser için: Celle Celaluhu Burun için:

Esma ül Hüsna ALLAH (cc) Sıfat isimlerinden Bazıları

Esma ül Hüsna ALLAH (cc) Sıfat isimlerinden Bazıları    1-Allah cc : “O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır.    2- er–Rahman“: Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada) 3- er–Rahim“: Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette) 4- el-Melik“: Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan. 5- el-Kuddüs“: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6-

EL-ADL

EL-ADL “Çok adaletli” anlamına gelen “el-Adl” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de “O ki seni yarattı, düzeltti ve dengeli yaptı” (İnfitar7) ayetinde insanın vücut yapısının dengeli ve estetik olduğunu ifade etmek için Adl kökünden gelen fiili kullanmış. “Şüphesiz Allah adaleti ve iyiliği emreder” ayetinde de Rabbimiz adaletiyle toplumda dengeyi sağlamamızı ister. Hakimin hüküm verirken adaletle hükmetmesi (Nisa

EL-AFUV

EL-AFUV “Afveden” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de beş defa tekrarlanmaktadır. “Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz muhakkak Allah affedicidir, her şeye gücü yetendir.” (Nisa 149) Rabbimiz Bakara 52 de buzağıya tapınan beni İsraili afvettiğini, Ali İmran 152’de Uhud savaşından kaçan Müslümanları affettiğini haber verir. Puta tapınmak, harbden kaçmak en büyük

EL-EVVEL – EL-AHİR

EL-EVVEL – EL-AHİR “Başlangıcı olmayan ilk ve nihayeti olmayan son” anlamlarına gelen bu “el-Evvel” ve “el-Ahir” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O ilktir, sondur, apaçıktır, gizlidir. O her şeyi bilendir” (Hadid 3) Bizim dilimizde ilk ve son kelimeleri zamana ve mekana ve duruma göre anlam kazanır. Allah (c.c.) için zaman ve mekan olmadığından

EL-ALİM

EL-ALİM “Her şeyi bilen” manasına gelen “el-Alim” ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de 162 defa zikredilmiştir. 4 defa da el-Allâm=çok iyi bilen olarak zikredilmiştir. İlim kelimesi 105 defa tekrarlanmıştır. Bütün bunlardan ilmin önemini anlıyoruz. Yediğimiz yemeklerin, içtiğimiz içeceklerin, giydiğimiz elbiselerin, evlerimizin, bineklerimizin hepsinin yapılması, kazanılması, harcanması ilimle olmaktadır. Rabbimizin ilmiyle insanlık ailesinin ilmini kıyaslamak için bilgisayar çağını

EL-ALİYYU

EL-ALİYYU “Yücelerden yüce” anlamına gelen el-Aliyyü ismi celili Kur’anı kerimde 8 defa geçmekte. “O’nun (Allah’ın) dışında çağırdıklarının hepsi batıldır. Şüphesiz O yücedir, büyüktür.” (Lokman 30) Zatıyla, sıfatıyla her şeyden yücedir. Çünkü bizim “yüce” dediğimiz şeyleri O yaratmıştır. Yüceler yücesine iman edenler de yücelirler. Yüce Rabbimiz, Firavunun orduları karşısında ürperen Musa (a.s)’ya “Korkma en yüce sensin”

EL-AZİM

EL-AZİM “Çok büyük” anlamına gelen “el-Azim” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak altı defa geçmekte. Bir defa Kur’an-ı azim olarak (Hicr 87) geçmekte. Yüz defa da büyük başarı, büyük mükafat, büyük ahlak, büyük haber, büyük gün, büyük günah gibi Allah’ın yarattıklarının sıfatı olarak geçmekte. Yeryüzünün, dağların, denizlerin büyüklüğünü düşünün. Güneşin ve yıldızların büyüklüğünü ve