Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Esmaül Hüsna

EL-KAHHAR

EL-KAHHAR   “Galip gelen, emri altına alan” manalarına gelen”el-Kahhar” ismi Kur’an’ı Kerim’de 6 defa geçmekte.”Deki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tekdir,...

EL-KAVİ

EL-KAVİ “Çok kuvvetli” anlamına gelen “el-Kavi” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karşısında firavunun mağlubiyeti anlatılırken Rabbimiz:...

EL-KAYYUM

EL-KAYYUM “Her şeyi ayakta tutan” anlamına gelen el-Kayyum ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçer. “Bütün yüzler diri ve her...

EL-KEBİR

EL-KEBİR “Her şeyden büyük” anlamına gelen “el-Kebir” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak 7 defa geçmekte. Kebir, Mütekebbir, Kibriya,...

EL-KERİM

EL-KERİM “İyilik yapan, Keremi bol” anlamına gelen “el-Kerim” Rabbimizin ismi olarak iki yerde geçmekte. (Neml 40) “Ey insan, Kerim olan...

EL-KUDDUS

EL-KUDDUS Kendisi tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasını isteyen. “KUDDÜS” ismi K. Kerim de iki defa geçmektedir. (Haşr 23,...

EL-LATİF

EL-LATİF “İncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince işlerin içini bilen” manalarına gelen “el-Latif” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 7...

EL-MACİD

EL-MACİD “Şanı yüce” anlamına gelen bu “el – Macid” ismi şerifi Kuranı kerimde el macid olarak geçmemekte. Ancak mübalağa sığasıyla...

EL-MALİKÜL MÜLK

EL-MALİKÜL MÜLK “Mülkün sahibi” anlamına gelen “Malik-ül-mülk” ismi celili Kur’anı kerimde bir defa geçer. “Deki: Ey Mülkün sahibi Allahım! Sen...

EL-MANİ’

EL-MANİ’ “Engelleyen” anlamına gelen bu ismi celili Kur’an-ı Kerim’de bu isimle geçmemekte. Ancak “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu...

EL-MECİD

EL-MECİD “Azim üş şan, şanı yüce” anlamına gelen el-Mecid ismi celili Kur’an-ı Kerim’de iki defa geçmekte. “O övülendir, şanı yücedir”...

EL-MELİK

EL-MELİK “Gerçek hükümdar” olan Allah (c.c.)ın “Melik” ismi Kur’anı Kerim de beş defa geçmektedir. Yusuf suresinde Mısır kralı için “Melik”...

EL-METİN

EL-METİN “Çok sağlam” anlamına gelen bu “el-Metin” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak bir defa geçer: “Şüphesiz Allah rızık...

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR “Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak...

EL-MUBDİ – EL-MUİD

EL-MUBDİ – EL-MUİD “Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır...

EL-MUCİB

EL-MUCİB “Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren” anlamına gelen “el-Mücib” ismi cemili Kur’anı kerimde bir yerde geçer. “Ondan af talebinde...

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ “Zengin” ve “zengin yapan” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifinden “el –Ganiyy” ismi Kuran-ı Kerim’de 18 defa...

EL-MUHSİ

EL-MUHSİ “Her şeyin sayısını bilen” anlamına gelen “el-Muhsi” ismi şerifi Kur’anı kerimde el-Muhsi olarak geçmiyor. Fakat “Allah her şeyi teker...