Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Eylül 2020

Esmaül Hüsna

EL-MALİKÜL MÜLK

EL-MALİKÜL MÜLK “Mülkün sahibi” anlamına gelen “Malik-ül-mülk” ismi celili Kur’anı kerimde bir defa geçer. “Deki: Ey Mülkün sahibi Allahım! Sen...

EL-MANİ’

EL-MANİ’ “Engelleyen” anlamına gelen bu ismi celili Kur’an-ı Kerim’de bu isimle geçmemekte. Ancak “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu...

EL-MECİD

EL-MECİD “Azim üş şan, şanı yüce” anlamına gelen el-Mecid ismi celili Kur’an-ı Kerim’de iki defa geçmekte. “O övülendir, şanı yücedir”...

EL-MELİK

EL-MELİK “Gerçek hükümdar” olan Allah (c.c.)ın “Melik” ismi Kur’anı Kerim de beş defa geçmektedir. Yusuf suresinde Mısır kralı için “Melik”...

EL-METİN

EL-METİN “Çok sağlam” anlamına gelen bu “el-Metin” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak bir defa geçer: “Şüphesiz Allah rızık...

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR “Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak...

EL-MUBDİ – EL-MUİD

EL-MUBDİ – EL-MUİD “Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır...

EL-MUCİB

EL-MUCİB “Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren” anlamına gelen “el-Mücib” ismi cemili Kur’anı kerimde bir yerde geçer. “Ondan af talebinde...

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ “Zengin” ve “zengin yapan” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifinden “el –Ganiyy” ismi Kuran-ı Kerim’de 18 defa...

EL-MUHSİ

EL-MUHSİ “Her şeyin sayısını bilen” anlamına gelen “el-Muhsi” ismi şerifi Kur’anı kerimde el-Muhsi olarak geçmiyor. Fakat “Allah her şeyi teker...

EL-MUHYİ – EL-MUMİT

EL-MUHYİ – EL-MUMİT “Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz...

EL-MUBDİ – EL-MUİD

EL-MUBDİ – EL-MUİD “Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır...

EL-MUİZZ EL-MUZİLL

EL-MUİZZ EL-MUZİLL “Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın....

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR “Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak...

EL-MUKİT

EL-MUKİT “Yarattığının gıdasını veren” anlamına gelen “el-Mukit” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bir defa geçer. “Allah her şeye kadir ve gıda...

EL-MUKSİT

EL-MUKSİT “Çok adil” anlamına gelen bu ismi celili Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak Yunus suresi ayet 54 de “Aralarında...

EL-MUKTEDİR

EL-MUKTEDİR “Otoritesi her şeyde geçerli olan” anlamına gelen “el-Muktedir” ismi celili Kur’anı kerimde üç defa zikredilmiş. Bir defada çoğul olarak...

EL-MUHYİ – EL-MUMİT

EL-MUHYİ – EL-MUMİT “Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz...