Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Esmaül Hüsna

EL-MUHYİ – EL-MUMİT

EL-MUHYİ – EL-MUMİT “Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz...

EL-MUBDİ – EL-MUİD

EL-MUBDİ – EL-MUİD “Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır...

EL-MUİZZ EL-MUZİLL

EL-MUİZZ EL-MUZİLL “Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın....

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR “Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak...

EL-MUKİT

EL-MUKİT “Yarattığının gıdasını veren” anlamına gelen “el-Mukit” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bir defa geçer. “Allah her şeye kadir ve gıda...

EL-MUKSİT

EL-MUKSİT “Çok adil” anlamına gelen bu ismi celili Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak Yunus suresi ayet 54 de “Aralarında...

EL-MUKTEDİR

EL-MUKTEDİR “Otoritesi her şeyde geçerli olan” anlamına gelen “el-Muktedir” ismi celili Kur’anı kerimde üç defa zikredilmiş. Bir defada çoğul olarak...

EL-MUHYİ – EL-MUMİT

EL-MUHYİ – EL-MUMİT “Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz...

EL-MUNTAKİM

EL-MUNTAKİM “Suçlulardan intikam alan” anlamına gelen “el-Müntakım” ismi celili bu şekliyle Kur’an’ı Kerim’de yok. Çoğul olarak el-Müntakımün olarak üç defa...

EL-MUSAVVİR

EL-MUSAVVİR SURET veren, kılık, kıyafet veren manasına gelen bu isimde Kur’an’da Haşr suresi 24 de bir defa geçmektedir. “Rahimlerde size...

EL-MUİZZ EL-MUZİLL

EL-MUİZZ EL-MUZİLL  “Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın....

EL-MUHEYMİN

EL-MUHEYMİN “Gözeten ve koruyan” manasına gelen “el-Müheymin” ismi, Kur’anı kerimde Rabbimizin ismi olarak bir defa geçmektedir. (Haşr 23) Rabbimiz Kur’anı...

EL-MÜ’MİN

EL-MÜ’MİN İman veren, güvenlikte kılan, iman edenleri iki dünyada da güvenlik içinde yaşatan ve bir ismide “Mü’min” olan Allaha iman...

EL-MÜTEAL

EL-MÜTEAL “Pek yüce” anlamına gelen “el-Müteali” ismi celili Kur’anı kerimde bir defa geçmekte. “Gizli olanı da açık olanı da bilir....

EL-MÜTEKEBBİR

EL-MÜTEKEBBİR BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLDİREN manasına gelen bu güzel isim Rabbimiz için Kur’an-ı Kerim’de Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir. Kendini ilah...

ED-DAR EN-NAFİ’

ED-DAR EN-NAFİ’ “Zarar veren” ve “Fayda veren” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifler bu şekilde Kur’an-ı Kerim’de yoktur. Ancak “Allah’tan...

EN-NUR

EN-NUR “Türkçesinde de “Nur” dediğimiz bu ismi cemil Kur’an-ı Kerim’de “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nur 35) “Yer, Rabbinin nuruyla...

EL-HAFİD ER-RAFİ’

EL-HAFİD ER-RAFİ’ “Alçaltan” manasına gelen “el-Hafid” ismi celili Kur’anı Kerim de Vakı’a suresi ayet 3 de Kıyametin alçaltıcı ve yükseltici...