Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Eylül 2020

Esmaül Hüsna

EL-MUNTAKİM

EL-MUNTAKİM “Suçlulardan intikam alan” anlamına gelen “el-Müntakım” ismi celili bu şekliyle Kur’an’ı Kerim’de yok. Çoğul olarak el-Müntakımün olarak üç defa...

EL-MUSAVVİR

EL-MUSAVVİR SURET veren, kılık, kıyafet veren manasına gelen bu isimde Kur’an’da Haşr suresi 24 de bir defa geçmektedir. “Rahimlerde size...

EL-MUİZZ EL-MUZİLL

EL-MUİZZ EL-MUZİLL  “Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın....

EL-MUHEYMİN

EL-MUHEYMİN “Gözeten ve koruyan” manasına gelen “el-Müheymin” ismi, Kur’anı kerimde Rabbimizin ismi olarak bir defa geçmektedir. (Haşr 23) Rabbimiz Kur’anı...

EL-MÜ’MİN

EL-MÜ’MİN İman veren, güvenlikte kılan, iman edenleri iki dünyada da güvenlik içinde yaşatan ve bir ismide “Mü’min” olan Allaha iman...

EL-MÜTEAL

EL-MÜTEAL “Pek yüce” anlamına gelen “el-Müteali” ismi celili Kur’anı kerimde bir defa geçmekte. “Gizli olanı da açık olanı da bilir....

EL-MÜTEKEBBİR

EL-MÜTEKEBBİR BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLDİREN manasına gelen bu güzel isim Rabbimiz için Kur’an-ı Kerim’de Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir. Kendini ilah...

ED-DAR EN-NAFİ’

ED-DAR EN-NAFİ’ “Zarar veren” ve “Fayda veren” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifler bu şekilde Kur’an-ı Kerim’de yoktur. Ancak “Allah’tan...

EN-NUR

EN-NUR “Türkçesinde de “Nur” dediğimiz bu ismi cemil Kur’an-ı Kerim’de “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nur 35) “Yer, Rabbinin nuruyla...

EL-HAFİD ER-RAFİ’

EL-HAFİD ER-RAFİ’ “Alçaltan” manasına gelen “el-Hafid” ismi celili Kur’anı Kerim de Vakı’a suresi ayet 3 de Kıyametin alçaltıcı ve yükseltici...

ER-RAHMAN – ER-RAHİM

ER-RAHMAN – ER-RAHİM Rabbimizin “Rahman” ismi Kur’anı Kerimde 57 defa tekrarlanmıştır. “Rahim” ismi ise 115 defa tekrarlanmıştır. Yalnız Tevbe suresinin...

ER-RAKİB

ER-RAKİB “Gözeten” manasına gelen “er-Rakib” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçmekte. “Şüphesiz Allah üzerinizde gözeticidir” (Nisa 1) buyurur. Bir...

ER-RAŞİD

ER-RAŞİD “Doğru ve sağlam yolu veren ve o yola ileten” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bu kalıpla yok....

ER-RAUF

ER-RAUF “Çok şefkatli” anlamına gelen “er-Rauf” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de on defa tekrarlanmakta “İman edenlere karşı gönlümüzde bir kin bırakma....

ER-REZZAK

ER-REZZAK “Rızık veren” manasına gelen “er-Razzâk” ismi celili Kur’anı Kerimde bir defa “Şüphesiz Allah rızık verenin ta kendisidir, çok çetin...

ES-SABUR

ES-SABUR “Çok Sabırlı” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de geçmemekte el- Esma-ül Hüsna hadisinde geçmekte. “Sen kafirlere mühlet ver....

ES-SAMED

ES-SAMED “Her şey ona muhtaç , o hiçbir şeye muhtaç değil” anlamına gelen “es-Samed” Kur’anı kerimde bir defa geçer ....

ES-SELAM

ES-SELAM Selâmette olan, selâmette kılan. “Selâm” kelimesi Kur’anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr 23) Allah’ın...