Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Eylül 2020

Esmaül Hüsna

ES-SEMİ’

ES-SEMİ’ “Her şeyi işiten” manasına gelen “es-Semi’” ismi celili Kur’anı Kerimde 47 defa geçmekte. Her şeyin ayarlanması akort edilmesi gerektiği...

EŞ-ŞEHİD

EŞ-ŞEHİD “Her yerde hazır olan ve her şeyi gören” anlamına gelen “eş-şehid” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak yirmi...

EŞ-ŞEKUR

EŞ-ŞEKUR “Azıcık teşekküre çok karşılık veren” anlamına gelen “eş-Şekür” ismi cemili Rabbimizin ismi olarak Kur’anı kerimde 4 yerde geçer. Bu...

ET-TEVVAB

ET-TEVVAB “Tevbe ettiren ve tevbeleri kabul eden” anlamına gelen “et-Tevvab” ismi şerifi Kur’anı kerimde 11 defa geçmekte. “derken Adem, Rabbinden...

EL-VACİD

EL-VACİD “Yaratılmışların sahibi ve yarattıklarını her an bulan, bilen, gören ve işiten” anlamına gelen “el – Vacid” ismi cemili el...

EL-VAHİD

EL-VAHİD “Benzeri olmayan tek”anlamına gelen “el-Vahid” ismi şerifi Kur’anı Kerim’de 21 defa tekrarlanmıştır. “Ehad” ismi ise ihlas suresinde bir defa...

EL-VALİ

EL-VALİ “Kainatın yöneticisi” anlamına gelen bu ismi şerif Kur’anı kerimde bir defa geçmekte. “Allah bir topluma (kötülükleri sebebiyle) bir azap...

EL-VARİS

EL-VARİS “Servetlerin hakiki sahibi” anlamına gelen “el – Varis” ismi şerifi bu haliyle değil de çoğul haliyle Kur’an-ı Kerim’de üç...

EL-VASİ

EL-VASİ “Her şeyi kuşatan, geniş” anlamına gelen el-Vasi ismi şerifi Kur’anı kerimde 9 defa geçmekte. “Sizin ilahınız ancak O Allah’tır...

EL-VEDUD

EL-VEDUD “Seven ve sevilen” anlamına gelen el-Vedüd ismi cemili Kur’anı kerimde iki defa geçmekte. “Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tevbe...

EL-VEHHAB

EL-VEHHAB  BAĞIŞLAYAN, BAHŞEDEN, KARŞILIKSIZ VEREN manalarına gelen el-VEHHAB ismi Kur’an’ı Kerim’de üç defa geçmekte. (Ali İmran 8, Sad 9,35) Aşkımızın...

EL-VEKİL

EL-VEKİL “Güvenilen, dayanılan” anlamlarına gelen ‘El-Vekil’ ismi cemili Kur’anı kerimde 13 defa geçmekte. Yaratılmışların en değerlisi olan insanoğlu sahip olduğu...

EL-VELİ

EL-VELİ “Gerçek dost” anlamına gelen “el-Veli” ismi cemili Kur’ân’ı Kerim’de 11 defa zikredilmiştir. “Allah mü’minlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkardı.”...

EZ-ZAHİR – EL-BATIN

EZ-ZAHİR – EL-BATIN “Apaçık” ve “Gizli” anlamlarına gelen “ez-Zahir” ve “el-Batın” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O ilktir,...

ZUL-CELALİ VEL-İKRAM

ZUL-CELALİ VEL-İKRAM “Yücelik ve ikram sahibi” anlamına gelen bu ismi celili Kur’anı kerimde iki defa geçer. “Yer üzerindeki her şey...