Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Esmaül Hüsna

ER-RAHMAN – ER-RAHİM

ER-RAHMAN – ER-RAHİM Rabbimizin “Rahman” ismi Kur’anı Kerimde 57 defa tekrarlanmıştır. “Rahim” ismi ise 115 defa tekrarlanmıştır. Yalnız Tevbe suresinin...

ER-RAKİB

ER-RAKİB “Gözeten” manasına gelen “er-Rakib” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçmekte. “Şüphesiz Allah üzerinizde gözeticidir” (Nisa 1) buyurur. Bir...

ER-RAŞİD

ER-RAŞİD “Doğru ve sağlam yolu veren ve o yola ileten” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bu kalıpla yok....

ER-RAUF

ER-RAUF “Çok şefkatli” anlamına gelen “er-Rauf” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de on defa tekrarlanmakta “İman edenlere karşı gönlümüzde bir kin bırakma....

ER-REZZAK

ER-REZZAK “Rızık veren” manasına gelen “er-Razzâk” ismi celili Kur’anı Kerimde bir defa “Şüphesiz Allah rızık verenin ta kendisidir, çok çetin...

ES-SABUR

ES-SABUR “Çok Sabırlı” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de geçmemekte el- Esma-ül Hüsna hadisinde geçmekte. “Sen kafirlere mühlet ver....

ES-SAMED

ES-SAMED “Her şey ona muhtaç , o hiçbir şeye muhtaç değil” anlamına gelen “es-Samed” Kur’anı kerimde bir defa geçer ....

ES-SELAM

ES-SELAM Selâmette olan, selâmette kılan. “Selâm” kelimesi Kur’anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr 23) Allah’ın...

ES-SEMİ’

ES-SEMİ’ “Her şeyi işiten” manasına gelen “es-Semi’” ismi celili Kur’anı Kerimde 47 defa geçmekte. Her şeyin ayarlanması akort edilmesi gerektiği...

EŞ-ŞEHİD

EŞ-ŞEHİD “Her yerde hazır olan ve her şeyi gören” anlamına gelen “eş-şehid” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak yirmi...

EŞ-ŞEKUR

EŞ-ŞEKUR “Azıcık teşekküre çok karşılık veren” anlamına gelen “eş-Şekür” ismi cemili Rabbimizin ismi olarak Kur’anı kerimde 4 yerde geçer. Bu...

ET-TEVVAB

ET-TEVVAB “Tevbe ettiren ve tevbeleri kabul eden” anlamına gelen “et-Tevvab” ismi şerifi Kur’anı kerimde 11 defa geçmekte. “derken Adem, Rabbinden...

EL-VACİD

EL-VACİD “Yaratılmışların sahibi ve yarattıklarını her an bulan, bilen, gören ve işiten” anlamına gelen “el – Vacid” ismi cemili el...

EL-VAHİD

EL-VAHİD “Benzeri olmayan tek”anlamına gelen “el-Vahid” ismi şerifi Kur’anı Kerim’de 21 defa tekrarlanmıştır. “Ehad” ismi ise ihlas suresinde bir defa...

EL-VALİ

EL-VALİ “Kainatın yöneticisi” anlamına gelen bu ismi şerif Kur’anı kerimde bir defa geçmekte. “Allah bir topluma (kötülükleri sebebiyle) bir azap...

EL-VARİS

EL-VARİS “Servetlerin hakiki sahibi” anlamına gelen “el – Varis” ismi şerifi bu haliyle değil de çoğul haliyle Kur’an-ı Kerim’de üç...

EL-VASİ

EL-VASİ “Her şeyi kuşatan, geniş” anlamına gelen el-Vasi ismi şerifi Kur’anı kerimde 9 defa geçmekte. “Sizin ilahınız ancak O Allah’tır...

EL-VEDUD

EL-VEDUD “Seven ve sevilen” anlamına gelen el-Vedüd ismi cemili Kur’anı kerimde iki defa geçmekte. “Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tevbe...