Kategori: Gizemli Dualar

Baş Ağrısı Çekenlerin Duası

Baş Ağrısı Çekenlerin Duası Bismillahirrahmânirrahîm Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.” Resûlullah’ın Haşr sûresinin bu kısmını ...

Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua

Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua Allah’ın adiyle ve Allah ile ve Allah yolunda Resûlullah’ın dini üzere, derlerdi.” (45) Kabristan ziyareti esnasında: Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kabristana vardıklarında ...

Sihiri Bozmak için Okunacak Dua

Sihiri Bozmak için Okunacak Dua Türkçe Okunuşu: Velâ yuflihussâhirü haysü etâ. Min şerrinneffasâti fîl-ukad Türkçe Anlamı: Sihirbaz nerde olsa umduğuna eremez. “De ki: Düğüm bağlayarak efsun üfüren falcıların şerrinden Sana ...

Korkudan Emin Olma Duası

Korkudan Emin Olma Duası Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim; Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe İbrahime ve İsmaile, veya münzile ’t-tevrât-i vel İncili ve ’z-Zebûri vel-Furkani, velâ ...

Nazar İçin Okunacak Dua

Nazar İçin Okunacak Dua Bismillâhi, Allahumme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha) “Allah’ın adıyla. Allah’ım, şunun gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle. ’’ Sonra okuduğu kişiye: Kum bi ...

Cenaze Namazı Duası

Türkçe Okunuşu: Allahummağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve unsânâ. Allahumme men ahyeytehu minnâ fe ahyihi alel îman. Ve min teveffeytehu minnâ ...

Kulak ve Gözlere Kuvvet Duası

Kulak ve Gözlere Kuvvet Duası Türkçe Okunuşu: Allahumme mettiğnî bi sem ‘i ve basarî vec’alhümâ el vârise minnî vensurnî alâ men zalemenî ve huz minhu bi şe’rî.. Türkçe Anlamı: Allah’ım, ...