Gizemli Dualar

Bu bölümde her çeşit dualara, tesbihlere, ayet ve surelere yer verdik. Haceti, dileği, isteği ve müşkül durumları olanlar ALLAH’tan Dualarla yardım isterler. Çaresiz dertlerin kesin çözümü manevi ilacı etkili ve sırlı duaları bu bölümde bulabilir ALLAH’ın izni ile şifaya kavuşursunuz.

Peygamberimizin Hz Ali'ye Öğrettiği çok Etkili Hacet Duası

Peygamberimizin Hz Ali'ye Öğrettiği çok Etkili Hacet Duası

17 Temmuz 2018

Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği çok Etkili Hacet Duası  Hz Ali birgün Hz Muhammed’den dünyalık birşey istediğinde Rasulallah ona şöyle buyurmuş: ”Beni hak ile peygamber olarak gönderen ALLAH’a yemin olsun ki yanımda az-çok hiç bir şey yok. Lakin sana bir şey öğreteyim ki onu bana cibril getirdi ve: ”Bu, ALLAH’ın sana hediyesidir, bu senden önce kimseye […]

Devamını Oku
ismi Azam Zikirleri ve Faziletleri

Çok Mühim ismi Azam Zikirleri ve Faziletleri

30 Haziran 2018

Çok Mühim ismi Azam Zikirleri ve Faziletleri  En az 11 kere, en fazla da 111 kere tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hâsıl olacağı on bir ism-i şerif vardır ki bazı velîler bunları ehlinden öğrenip bizlere nakletmişlerdir. Bu ism-i şerifler de şunlardır : ” Allâhü hüve melikün semîyun kâdirun kerîymün halîymün latıyfûn alîymün muîînûn sâdikun ” […]

Devamını Oku
Dilekler için Okunacak Esmalar

Dilekler için Okunacak Esmalar

30 Haziran 2018

Dilekler için Okunacak Esmalar  Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki: (70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kadîr” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.) Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, […]

Devamını Oku
Yasin Suresi'ni Küçük Hatim Yada Büyük Hatim Yapmanın Kısa Yolu

Yasin Suresi'ni Küçük Hatim Yada Büyük Hatim Yapmanın Kısa Yolu

30 Haziran 2018

Yasin Suresi’ni Küçük Hatim Yada Büyük Hatim Yapmanın Kısa Yolu  Pirân-ı İzâm Yâsin-i Şerif sûresini okurken şu şekilde okunursa 41 Yasin-i şerif yerine geçtiğini buyurmuşlar: 1- 1.Ayet-i Kerime 7 defa “Yaâsin”  يس 2- 38. Ayet-i Kerimenin 2. Kavl-i Şerifi 14 defa “zelike takdirul azizil alim” ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 3- 58.Ayet-i Kerime 16 defa “Selâmun […]

Devamını Oku
Bilinmesi Gereken ismi Azamlar ve Duaları

Bilinmesi Gereken ismi Azamlar ve Duaları

27 Haziran 2018

Bilinmesi Gereken ismi Azamlar ve Duaları   Fahreddin er-Razî, İslam alimi, fizikçi ve müfessir. Künyesiyle beraber adı ‘Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî’dir. Babası da büyük bir Horasan alimiydi ve ilk eğitimini ondan aldı. Kitaplar: Tafsir al-Kabir, Muhassal, Allah’ın Aşkınlığı,  Etkilendiği kişi: Gazzâlî, Şafii, İbn-i Sina, Ebu’l-Berekât Bağdâdi  Fahruddin er-Razi, İsm-i A’zam’ın hangi isim olduğu konusundaki baslıca görüşleri […]

Devamını Oku
işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma

işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma

27 Haziran 2018

işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma  Er-Rafi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Rafi’dir. Dilediğini nasıl aşağılara indiriyor ve zelil ediyorsa, dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına oturtabilir. Cenab-ı Mevla, bu ism-i şerifiyle müminlerin cennetteki derecelerini yükseltir. Onları hem dünyada […]

Devamını Oku
Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma

Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma

27 Haziran 2018

Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma  “Yâ Müteâlî Yâ Allah”  Bu ismi şerif, günde 551 kez zikredildiğinde istediği mevkiye gelmek için ve yücelmek için vesile olacaktır. Ya Müteali ismini devamlı zikreden kişi salaha erdiği gibi, her bakımdan güçlenir ve kuvvetlenir Bunun yanı sıra makam ve mevkisi de yükselir, istekleri geri çevrilmez. EL-MÜTEALİ Aşkın, […]

Devamını Oku
Duaya Başlamadan Okunduğunda Çok Etkili Olan ismi Azam

Duaya Başlamadan Okunduğunda Çok Etkili Olan ismi Azam

27 Haziran 2018

Duaya Başlamadan Okunduğunda Çok Etkili Olan ismi Azam  Duaya başlamadan önce سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Subhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab. Manası: karşılıksız bolca veren o yüce ve hatta en yüce olan rabbimi (bütün noksan sıfatlardan) tesbih ederim أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم. Es-elüke bismikel a’lel eazzil ecellil ekrem Manası: Ey Allah ben senden […]

Devamını Oku
Adet Gören Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?

Adet Gören Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?

23 Haziran 2018

Adet Gören Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?  Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey […]

Devamını Oku
Duaya Dair Bilinmesi ve Mutlaka Okunması Gereken Bilgiler

Duaya Dair Bilinmesi ve Mutlaka Okunması Gereken Bilgiler

23 Haziran 2018

Duaya Dair Bilinmesi ve Mutlaka Okunması Gereken Bilgiler  Sözlük anlamı ile dua “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” demektir. Dini bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a halini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. […]

Devamını Oku