Kategori: Gizemli Dualar

Kötü Giden işlerin Düzelmesi için Dua

islam alemi arasında cok kıymetli bir ayeti kerimeyi sizler için yazıyoruz…İşi gücü bağlı olanlar, geçim darlığı çekenler, haksızlığa zulme uğrayanlar, işi gücü bağlı olanlar, maddi ve manevi sorunları olan insanlar bu ayeti kerimeye devam ettikleri surece tarif ettiğimiz şekilde inşallah kısa zamanda umduklarına nail olurlar.. 

0nbin Zikir Çekmekten Daha Sevaplı Kelimei Tevhid

“zikir”; Allah’ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davranışların tümüdür. “Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rabb’lerine güvenip dayanırlar…” (Enfâl, 8/2)  

Büyü ve Nazardan Korunmak için Dua Terkibi

Yer gök dua üstüne kurulmuştur. Günlük hayatımızda işlerimizin kolaylaşması, dilek ve isteklerimizin gerçekleşmesi için inanarak mutlaka dua etmeli, ayetleri ve sureleri okumalıyız. Büyü, nazar, cin vs. gibi kötü şeylerden koruyan çeşitli dua terkipleri vardır. Bu terkiplerden birisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sıkıntı ve Kederi Gideren Dua

Herhangi bir sıkıntısı bulunan kimse, aşağıda ki özel esmalarla yapılan duayı kendisine vird edinirse sıkıntı ve kederinden kurtulacağı ümit edilir. Ayrıca bu duada bulunan esmaları beyaz bir ipek kumaş üzerine arapça olarak yazarak üzerinde taşırsa onu görenler tarafından sevgi ile karşılanır gıpta edilir…