Web sitemize hoşgeldiniz, 07 Temmuz 2020

Gizemli Dualar

Pazartesi Günü Okunacak Etkili Dua

Pazartesine ait bu mübarek duâ haftalık duâların programlaşmış ve devam edilmiş bir duasıdır. Bunun te’sirleri açıktır. Gümüşhaneli Ahmed Ziyâüddin Efendi...

Salı Günü Okunacak Etkili Dua

Salı günü okunması gereken bu dua Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükretmek ve her zaman O’nu hatırlamak için okunacaktır. İnsan yediğini,...

Pazar Günü Okunacak Etkili Dua

Pazar gününe ait olan bu dua, İslam bilginleri tarafından her pazar okunmuş ve hararetle karşılığı istenmiştir. Bir çok ulema tarafından...

Çarşamba Günü Okunacak Etkili Dua

Bu dua bilhassa Hz. Muhammed Mustafa’yı tazim etmek, O’na çokça salâtü okumak ve O’nun şefâatına mazhar olmak için okunur. Bütün...

Her Güne Özel Dua, Perşembe Günü Okunacak Etkili Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, Allahumme Rabbena lekel hamdü küllühü ve lekel mülkü küllühü ve bi yedikel hayre küllühü ve ileyke yerci’ul...

Recep Ayının ilk Gecesi Kılınan Namaz

Receb’i Şerif’in ilk gecesi namazı Enes’ten (radıyallahu anh) Rivayet olunan bir hadis-i şerifte, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem )ashabına hitaben,...

Kuran-ı Kerim Dualarından Alıntılar

Al-i İmran, 8 ve 9. Ayetler Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel...

Bakara Suresi 285 – 286. Ayetleri Amenerresulü, Kuran Duaları

Amener resUlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku...

Bakara Suresi 250. Ayeti Sabır Duası, Kuran Duaları

Bakara Suresi 250. Ayeti Sabır Duası, Kuran Duaları Ve lemmâ berazû li câlûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ efrig aleynâ sabren...

Bakara Suresi 136. Ayeti Meali, Kuran Duaları

Amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve...

Kabe`nin temellerini yükseltirken Hz. ibrahim ve Hz. ismail`in duası

Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm. Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ...

Ahiret Azabından Koruyan Namazda Okunan Kuran Duası

Okunuşu Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Maneviyatın Ferahlaması Sıkıntıların Defi için Dualar

Rivayet edildiğine göre, bu dua sıkıntı anında okunacaktır. Görünmeyen cin mahlukların, ulvî ve süflî tabakasının musallat olmaları karşısında manevi bir...

Bir Köye Ya da Şehre Girerken Okunacak Dualar

Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular ki: “Ey Ali! Bir şehre girmek istediğinde veya bir köye girmek istediğinde orayı görünce şöyle de:...

Yola Çıkıldığında Okunacak Dua Yol Duası

Yol duası, yola çıkanlar yola çıkmadan önce ya da yola çıkınca okuyacağı dualarla kazadan ve beladan korunacaktır. Allah’a isteklerini dualarla...

Yola Çıkmadan Önce 7 Defa Okunması Gereken Dua

Bu duayı, yola çıkmak üzere bulunan kimsenin yapması gerekiyor. Çünkü yolculuk çok zor bir mes’eledir. Bu duâyı yedi defa okuyup...

Akşam Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Toprak içinde ve üstünde bir çok zararlı mahluklar vardır. Bunların isimlerini bildiğimiz gibi bir çoklarının da isimlerini bilmeyiz. Bunun için...

Dua Numunesi Olan Müminlerin Duası Haşr Suresi – 10. Ayeti

Bu dua, ashabtan sonra gelen mü’minlerin duasıdır. Onlar imanda kendilerini geçenlere duâ etmişlerdir. Kalblerinde kin ve düşmanlığın bulunmamasını istemişler ve...